Etichetă: informatii

Articolul 9

Art. 9 – (1) Informațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară Read more →

Articolul 6

Art. 6. – (1) Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. 4 şi la art. 43 lit. a): a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz,… Read more →

Articolul 372

Art. 372. – Informaţiile din baza de date ale sistemului informatic se relevă sub forma unor rapoarte.   Articolul 372 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 290

Art. 290. – (1) Potrivit legii, primarul unităţii administrativ-teritoriale, are obligaţia să furnizeze executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile privitoare la imobile şi deţinători, cuprinse în evidenţele primăriei, precum: 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 a) registrul agricol, registrul de rol nominal unic, nomenclatura stradală; b) liste care conţin date de identificare ale deţinătorilor persoane… Read more →

Articolul 289

Art. 289. – (1) Oficiul teritorial predă executantului lucrărilor de cadastru, datele şi informaţiile pe care le deţine cu privire la imobile şi proprietari, în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru. (1.1) Agenţia Naţională pune la dispoziţia executantului datele înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară conform înregistrării sporadice. 01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din… Read more →

Articolul 50

Art.  50.  – (1)  Informaţiile  referitoare  la  reţeaua  geodezică  naţională,  hărţile   oficiale,  cadastrul  şi  publicitatea  imobiliară  sunt  informaţii  publice  şi  reprezintă   bun  proprietate  publică  a  statului  şi  sunt  în  administrarea  Agenţiei  Naţionale   prin  unităţile  subordonate.  Aceste  informaţii  se  pot  consulta  şi  sunt  accesibile   oricăror  persoane  fizice  sau  juridice  contra  cost. (2)   Informaţiile  menţionate  mai  sus… Read more →