Etichetă: modificare UAT

Articolul 127

Art. 127. – 14/09/2017 – Art. 127. – a fost modificat prin Regulament din 21/08/2017 (1) Pentru imobilele înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, în situaţiile în care: a) imobilul este înscris în cartea funciară pe un alt UAT decât cel pe care este amplasat sau b) prin operaţiuni de rectificare, actualizare sau modificare a limitelor UAT… Read more →