Articolul 126

Art. 126. –

(1) În cazul imobilelor proprietate privată, în situaţia în care nu există acte de proprietate asupra terenului, persoanele interesate pot solicita notarea posesiei în cartea funciară, în baza documentaţiei cadastrale şi a următoarelor înscrisuri:
a) certificatul eliberat de primăria în a cărei rază teritorială este situat imobilul, din care să rezulte că:
– posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar;
– imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
– primăria are sau nu are cunoştinţă de acţiuni în justiţie cu privire la imobilul respectiv;
– imobilul a făcut sau nu a făcut obiectul legilor de retrocedare;
– proprietarul tabular nu figurează ca proprietar în evidenţele primăriei, în zonele de aplicare a prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938.
b) declaraţia pe propria răspundere a posesorului, dată în formă autentică, prin care acesta declară că:
– posedă imobilul sub nume de proprietar;
– este sau nu căsătorit; în cazul în care este căsătorit, va preciza şi regimul matrimonial;
– nu a înstrăinat sau grevat imobilul;
– imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;
– imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;
– imobilul este deţinut sau nu pe cote-părţi; în cazul în care imobilul este deţinut pe cote-părţi, toţi posesorii vor declara întinderea cotelor;
– înscrisul doveditor al posesiei provine de la părţile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu există înscris doveditor, va declara că nu deţine şi nu are cunoştinţă de existenţa unui astfel de înscris;
c) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta există;
d) copie de pe actele de identitate şi stare civilă.
(2) În situaţia în care pe terenul cu privire la care s-a notat posesia sunt edificate construcţii pentru care există acte de proprietate, dreptul de proprietate asupra acestora se va intabula în cartea funciară.

 

Articolul 126 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  2 comentarii la “Articolul 126

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.