Etichetă: organele de urmarire penala

Articolul 28

Art. 28 – (1) Comisiile de lichidare prevăzute de art. 27 au obligația de a constata și stabili orice fapte de încălcare a legii, de a lua masuri de recuperare a pagubelor, conform legii, și de a sesiza, dacă este cazul, organele de urmărire penală. (2) Sumele recuperate în condițiile alin. (1) constituie activ lichidat și urmează destinația celor prevăzute la art. 27. (3) La expirarea termenului prevăzut… Read more →

Articolul 81

Art. 81. – (1) Înainte de soluţionarea cererii având ca obiect prima înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, asistentul registrator solicită referentului arhivar o copie „conformă cu exemplarul aflat în arhivă” a actului transcris în vechile registre de publicitate imobiliară în temeiul căruia urmează a fi efectuată înscrierea. (2) Copia menţionată la alin. (1) este confruntată de către… Read more →