Etichetă: procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

Articolul 23

Art. 23. – Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor se comunică, în termen de 5 zile de la data finalizării recepției, prevăzută la art. 20 alin. (1), de către investitor: a) proprietarului; b) executantului; c) proiectantului; d) autorității administrației publice competente, emitente a autorizației de construire/ desființare; e) Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. f) tuturor factorilor implicați în etapa de recepție la terminarea lucrărilor,… Read more →

Articolul 176

Art. 176. – (1) Ipoteca asupra unei construcții viitoare se înscrie provizoriu în cartea funciară, cu excepția celei constituite în baza Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiții imobiliare, cu modificările și completările ulterioare, caz în care aceasta se intabulează făcându-se trimitere la teren și completând cu mențiunea că privește și construcția viitoare. În ambele situații, înscrierea în cartea… Read more →