Etichetă: releveul unitatii individuale

Articolul 125

Art. 125. – (1) Documentaţia cadastrală de primă înregistrare unitate individuală va conţine: a) borderoul; b) dovada achitării tarifului; c) cererea de recepţie şi înscriere; d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat; d1) certificat fiscal; 01/01/2016 – litera a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015. e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice/adeverinţă emisă… Read more →