Etichetă: retragerea autorizatiei

Articolul 56

Art. 56 – (1) Autorizația de gospodărire a apelor poate fi modificată sau retrasă de către emitent, fără despăgubiri, în următoarele cazuri: a) în interesul salubrității publice și, în special, dacă modificarea sau retragerea este necesară pentru a înlătura o prejudiciere importantă a binelui comunității; b) pentru prevenirea sau asigurarea combaterii efectelor inundațiilor sau, în caz de pericol, pentru securitatea publică; c) în caz… Read more →

Articolul 46

 Art.  46.  -­ (1)  Agenţia  Naţională  este  împuternicită  să  controleze  activitatea   tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice  autorizate  în  condiţiile  prezentei  legi,  care   desfăşoară  activităţi  pe  teritoriul  României  în  domeniile  cadastrului,  geodeziei   şi  cartografiei,  cu  excepţia  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii  publice  şi  al   securităţii  naţionale,  care  exercită  acest  atribut  prin  structurile  proprii. (2)  Constituie  contravenţii  următoarele… Read more →