Articolul 46

 Art.  46.  -­

(1)  Agenţia  Naţională  este  împuternicită  să  controleze  activitatea   tuturor  persoanelor  fizice  şi  juridice  autorizate  în  condiţiile  prezentei  legi,  care   desfăşoară  activităţi  pe  teritoriul  României  în  domeniile  cadastrului,  geodeziei   şi  cartografiei,  cu  excepţia  instituţiilor  din  domeniul  apărării,  ordinii  publice  şi  al   securităţii  naţionale,  care  exercită  acest  atribut  prin  structurile  proprii.

(2)  Constituie  contravenţii  următoarele  fapte:

a)  folosirea  în  documente  oficiale  a  datelor  cu  privire  la  proprietari,  terenuri   sau  construcţii,  altele  decât  cele  înscrise  în  documentele  cadastrale  realizate   în  condiţiile  prezentei  legi;

b)  refuzul  proprietarilor  de  imobile  de  a  permite  accesul  personalului  de   execuţie  pentru  realizarea  lucrărilor  de  cadastru,  a  celor  geodezice,   topografice  şi  fotogrammetrice,  cu  excepţia  Ministerului  Apărării  Naţionale,   Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice,  Serviciului  Român   de  Informaţii,  Serviciului  de  Informaţii  Externe,  Serviciului  de  Protecţie  şi  Pază   şi  persoanelor  juridice  din  sectorul  de  apărare;

c)   refuzul  de  a  pune  la  dispoziţia  Agenţiei  Naţionale  sau  instituţiilor   subordonate  documentaţiile  de  specialitate  utilizabile  la  lucrările  de  cadastru   de  către  cei  care  le  deţin,  cu  excepţia  Ministerului  Apărării  Naţionale,   Ministerului  Dezvoltării  Regionale  şi  Administraţiei  Publice,  Serviciului  Român   de  Informaţii,  Serviciului  de  Informaţii  Externe,  Serviciului  de  Protecţie  şi  Pază   şi  persoanelor  juridice  din  sectorul  de  apărare;

d)   publicarea,  difuzarea  sau  utilizarea  cu  bună  ştiinţă  a  datelor,   documentelor  şi  informaţiilor  de  specialitate  elaborate  sau  aflate  în   administrarea  Agenţiei  Naţionale  ori  unităţilor  subordonate  fără  acordul   acestora,  după  caz;

e)  executarea  lucrărilor  de  geodezie,  cartografie,  cadastru,  fotogrammetrie   şi  teledetecţie  fără  avizele  de  execuţie  eliberate  de  Agenţia  Naţională  sau  de   oficiile  teritoriale,  după  caz;

f)  realizarea  şi  verificarea  lucrărilor  de  specialitate  din  domeniile  cadastrului,   geodeziei  şi  cartografiei,  fără  autorizaţie  legală;

g)  nerespectarea  sau  încălcarea  regulamentelor,  normelor,  metodologiilor  şi   standardelor  din  domeniile  cadastrului,  geodeziei  şi  cartografiei,  precum  şi  din   domeniul  publicităţii  imobiliare;

h)   nerespectarea  prevederilor  legale  cu  privire  la  întocmirea,  evidenţa,   multiplicarea  şi  păstrarea  datelor  şi  documentelor  cu  caracter  secret;

i)  întocmirea  de  acte  translative  de  proprietate  fără  extras  de  carte  funciară;

j)  nerespectarea  de  către  reprezentantul  unităţii  administrativ-­teritoriale  a   obligaţiei  de  a  furniza  şi  de  a  actualiza  datele  cu  privire  la  nomenclatura   stradală  proprie,  conform  art.  5  alin.  (3);

k)  nerespectarea  obligaţiei  de  către  secretarul  unităţii  administrativ-­teritoriale   sau  de  către  delegatul  acestuia  de  a  comunica  Camerei  Notarilor  Publici   competente  sesizarea  pentru  deschiderea  procedurii  succesorale  privind   defuncţii  cu  ultimul  domiciliu  în  unitatea  administrativ-­teritorială  în  cauză;

l)  refuzul  semnării  sau  eliberării  de  către  reprezentantul  unităţii  administrativ-­ teritoriale  a  documentelor  necesare  realizării  lucrărilor  de  cadastru  sau  pentru   înscrierea  în  cartea  funciară;

m)  refuzul  emiterii  certificatului  fiscal  sau  a  certificatului  prevăzut  la  art.  37   alin.  (1),  (2)  şi  (3);

n)  refuzul  avizării  planului  parcelar  de  către  primar.

(3)  Faptele  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  a)  şi  b)  se  sancţionează  cu  amendă  de   la  400  lei  la  1.000  lei,  iar  cele  prevăzute  la  alin.  (2)  lit.  c)-­n)  cu  amendă  de  la   2.000  lei  la  4.000  lei  şi/sau  suspendarea  ori  retragerea  autorizaţiei  de  a   desfăşura  lucrări  de  specialitate.

(4)  Amenzile  se  aplică  persoanelor  fizice  şi  juridice,  după  caz,  şi  limitele   acestora  se  vor  actualiza,  pe  baza  indicilor  de  inflaţie  stabiliţi  de  Institutul   Naţional  de  Statistică,  prin  ordin  al  directorului  general  al  Agenţiei  Naţionale,   care  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I.

 

Articolul 46. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 46

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.