Etichetă: servitute

Post navigation

Art. 6

Art. 6. – (1) Cuprinsul cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea nr. 7/1996. (2) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială/sector al Municipiului București. (3) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica: a) numărul curent al operațiunii înscrise; b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;… Read more →

Articolul 202

Art. 202. – (1) Obligaţiile care incumbă proprietarului fondului aservit pentru asigurarea uzului şi utilităţii fondului dominant conform art. 759 din Codul civil se notează în cartea funciară în baza înscrisului autentic de constituire a servituţii ori în baza hotărârii judecătoreşti definitive. Notarea astfel efectuată va fi păstrată chiar dacă, ulterior, dreptul de proprietate asupra fondului dominant sau asupra fondului… Read more →

Articolul 135

Art. 135. – (1) Din punct de vedere tehnic: a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor înscrie în cărţi funciare distincte; b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur… Read more →

Articolul 9

Art. 9. – 01/01/2016 – Art. 9. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Cuprinsul părţilor cărţii funciare este prevăzut la art. 23 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată. (2) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a şi a III-a a cărţii funciare, se vor indica: a) numărul curent al operaţiunii înscrise;… Read more →