Anexe la regulamentul ANCPI actualizate pdf / doc / dxf

Art. 385. – Anexe la regulamentul ANCPI actualizate

01/01/2016 – Art. 385. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015

Anexele nr. 1.1 -1.53 constituie parte integrantă din prezentul regulament

Anexa nr. 1.1 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR
Anexa nr. 1.2 – OPISUL ALFABETIC AL TITULARILOR DREPTURILOR REALE DE PROPRIETATE, AL POSESORILOR ŞI AL ALTOR DEŢINĂTORI

Anexa nr. 1.3 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

Anexa nr. 1.3 – FORMULAR PROCES VERBAL DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

Anexa nr. 1.4 – MODEL PENTRU PUBLICARE RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ RELEVEU UNITATE INDIVIDUALĂ

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.4 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.5 – FORMULAR PROCES VERBAL DE ÎNCHEIERE A PERIOADEI DE PUBLICARE A DOCUMENTELOR TEHNICE ALE CADASTRULUI

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.5 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.6 – FORMULAR CERERE DE RECTIFICARE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.6 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.7 – FORMULAR CONTESTAŢIE CU PRIVIRE LA CALITATEA DE POSESOR

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.7 a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.8 – FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CERERII DE RECTIFICARE

Anexa nr. 1.8.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.8.1 a fost introdusă prin Regulament din 21/08/2017.

Anexa nr. 1.8.2 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.8.1 a fost introdusă prin Regulament din 21/08/2017.

Anexa nr. 1.9 – FORMULAR PROCES VERBAL DE SOLUŢIONARE A CONTESTAŢIEI
 01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.9 a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.10 – FORMULAR ADEVERINŢĂ

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.10 a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.11 – CERERE PENTRU CONSULTARE DOCUMENTE DIN ARHIVĂ . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.11 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.12 – DOVADA DE PRIMIRE ŞI PROCES VERBAL DE PREDARE

Anexa nr. 1.13 – COMUNICAREA ÎNCHEIERII

Anexa nr. 1.14 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

Anexa nr. 1.14.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.14.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.15 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.15 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.15.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.15.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.16 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

Anexa nr. 1.16.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru AUTENTIFICARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.16.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.17 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.17 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015
14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.17 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017 

Anexa nr. 1.17.1 – EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ pentru INFORMARE

26/01/2017 – ANEXA Nr. 1.17.1 a fost introdusă prin Ordin 1608/2016.

Anexa nr. 1.18 – ÎNCHEIERE DE REEXAMINARE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.18 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.19 – ÎNCHEIERE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.19 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.20 – ÎNCHEIERE DE RESPINGERE

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.20 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.21 – CENTRALIZATOR

Anexa nr. 1.22 – CERERE DE ÎNSCRIERE . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.22 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.23 – CERERE pentru eliberare extras de carte funciară pentru informaredoc
31/08/2018 – ANEXA Nr. 1.23 a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.24 – CERERE pentru eliberarea unui certificat de sarcini . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.24 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.25 – CERERE privind identificarea numărului de carte funciară şi a numărului cadastral / topografic al / ale imobilului/imobilelor după numele / denumirea proprietarului . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.25 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.26 – CERTIFICAT privind identificarea numărului topografic / cadastral şi de carte funciară după numele / denumirea proprietarului

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.26 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.27 – CERERE privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia . pdf

14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.27 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017

Anexa nr. 1.28 – CERTIFICAT privind înscrierea imobilului în evidenţele de cadastru şi carte funciară după datele de identificare ale acestuia

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.28 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.29 – BORDEROU . doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.30 – CERERE DE INFORMAŢII . doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.31 – CERERE DE RECEPŢIE ŞI ÎNSCRIERE .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.32 – DECLARAŢIE .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.33 – MEMORIU TEHNIC .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.34 – FIŞA IMOBILULUI

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.34 a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.35 – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului . dwg

Anexa nr. 1.36 – Plan de amplasament şi delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire / alipire . dwg

Anexa nr. 1.37 – RELEVEU APARTAMENT .dwg

Anexa nr. 1.38 – Foaia colectivă

Anexa nr. 1.39 – PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE .doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.40 – Convocare pentru lămuriri

Anexa nr. 1.41 – Referat

Anexa nr. 1.42 – CERERE DE ANULARE NUMĂR CADASTRAL . doc
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.43 – PLAN PARCELAR

Anexa nr. 1.44 – TABEL PARCELAR (include toate imobilele din tarla)

Anexa nr. 1.45 – CERERE PRIVIND SOLICITAREA AVIZULUI DE ÎNCEPERE / RECEPŢIE A LUCRĂRII .doc

31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

Anexa nr. 1.46 – AVIZ DE ÎNCEPERE A LUCRĂRII

11/01/2017 – ANEXA Nr. 1.46 a fost modificată prin Ordin 1550/2016

Anexa nr. 1.47 – PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE

11/01/2017 – ANEXA Nr. 1.47 a fost modificată prin Ordin 1550/2016

Anexa nr. 1.48 – NOTA DE COMPLETARE

11/01/2017 – ANEXA Nr. 1.48 a fost modificată prin Ordin 1550/2016

Anexa nr. 1.49 – STANDARDE DE PRECIZIE ŞI DENSITATE PENTRU REŢEAUA GEODEZICĂ NAŢIONALĂ SPAŢIALĂ

Anexa nr. 1.50 – CERTIFICAT – Modelul certificatului eliberat de primărie din care rezultă că posesorul este cunoscut că deţine imobilul sub nume de proprietar şi că acesta nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.50 a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015

Anexa nr. 1.51 – Lista cuprinzând termenele pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.51 a fost abrogată prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.52 – CERTIFICAT de atestare a edificării / extinderii construcţiei

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.52 a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015.

Anexa nr. 1.53 – CERERE DE INFORMAŢII pentru întocmirea planului parcelar în vederea atribuirii numerelor cadastrale .doc

01/01/2016 – ANEXA Nr. 1.53 a fost introdusă prin Anexă din 26/11/2015.
14/09/2017 – ANEXA Nr. 1.53 a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017 
31/08/2018 – ANEXA a fost modificată prin Ordinul 423 din 26/07/2018

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.