Articolul 384

Art. 384. –

Abrevieri:
– Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Agenţia Naţională
– Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii – DDAPT
– Aplicaţia pentru gestionarea bazei de date a Registrelor de Transcripţiuni şi Inscripţiuni – RTI
– Baza de date este denumită – BD
– birourile de cadastru şi carte funciară – birouri teritoriale
– Buletin de identitate – BI
– Cartea funciară – CF
– Cartea de identitate – CI
– Codul numeric personal – CNP
– Cod unic de înregistrare pentru persoanele juridice – CUI
– Centrul Naţional de Cartografie – CNC
– consilier de cadastru, tehnician cadastru sau referent care recepţionează documentaţiile cadastrale din punct de vedere tehnic – inspector
– Domeniul public al statului – DS
– Domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale – DAT
– Domeniul privat al statului – DPS
– Domeniul privat al unităţilor administrativ-teritoriale – DPT
– Hotărârea Guvernului – HG
– Numărul topografic – Nr. top
– Număr cadastral – Nr. cad
– Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară – oficii teritoriale
– Persoane fizice şi juridice autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei pe teritoriul României – persoane autorizate
– Plan Urbanistic General – PUG
– Plan Urbanistic Zonal – PUZ
– Plan Urbanistic de Detaliu – PUD
– Plan de amplasament şi delimitare a imobilului – PAD
– Proprietatea privată a persoanelor fizice – PF
– Proprietatea privată a persoanelor juridice – PJ
– Punct geodezic – PG
– Registrul General de Intrare – RGI
– Registrul de Transcripţiuni Inscripţiuni (formatul analogic al registrului) – RTI
– Reţea geodezică – RG
– Reţeaua de triangulaţie-trilateraţie – RTT
– Reţeaua de nivelment şi gravimetrie – RNG
– Sistem integrat de cadastru şi carte funciară – eTerra
– Sistemul Naţional de Referinţă (elipsoidul Krassovski 1940, planul de proiecţie stereografic 1970 şi sistemul de referinţă altimetric Marea Neagră 1975)
– Titlul de proprietate emis în baza legilor proprietăţii – TP
– Unitatea administrativ-teritorială – UAT
– Unitatea individuală din construcţiile condominiu – UI

 

Articolul 384 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 384

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.