Articolul 17

(1) În cazul în care există mai multe persoane îndreptățite să primească despăgubiri, eliberarea sumei în numerar se va face tuturor titularilor de drepturi reale sau mandatarilor acestora, cu procură autentică și specială, care vor semna de primire. Mai multe persoane pot fi reprezentate de un singur mandatar.

(2) Consemnarea despăgubirilor se va face de către expropriator la unități bancare, după următoarea procedură:
a) în cazul în care există un singur titular de drepturi reale, al cărui drept este recunoscut de comisia constituită de expropriator, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele acestuia;
b) în cazul în care există mai mulți titulari de drepturi reale care nu au convenit asupra despăgubirilor, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanelor care își probează dreptul real în fața expropriatorului, în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau în temeiul unui alt act autentic prin care se consfințește învoiala tuturor titularilor de drepturi reale cu privire la cuantumul despăgubirilor ce le revin fiecăruia dintre ei;
c) în cazul în care există mai multe persoane care pretind în contradictoriu un drept real, expropriatorul va consemna despăgubirile pe numele tuturor părților aflate în litigiu. La cererea expropriatorului, unitatea bancară va elibera despăgubirile persoanei care își probează dreptul real în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
d) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat și procedura succesorală a fost deschisă, expropriatorul va consemna despăgubirile pe seama succesiunii într-un cont deschis pe numele notarului pe rolul căruia se află procedura succesorală, cu mențiunea că suma reprezintă despăgubire în temeiul legii. La cererea expropriatorului, suma va fi eliberată de către notar moștenitorilor, pe bază de certificat de moștenitor sau în temeiul unei hotărâri judecătorești definitive și irevocabile;
e) în cazul în care titularul unic sau unul/unii dintre titularii de drepturi reale a/au decedat și succesiunea nu a fost deschisă, expropriatorul va solicita deschiderea succesiunii. În acest caz, procedura de consemnare și de acordare a despăgubirilor este cea prevăzută la lit. d).

(3) La cererea expropriatorului, unitatea bancară va deschide conturi pe numele persoanelor expropriate pe baza informațiilor furnizate de expropriator cu privire la numele persoanelor și la elementele de identificare a imobilului, respectiv numărul cadastral și numărul de carte funciară, ce a fost expropriat. Unitatea bancară va elibera sumele consemnate doar la cererea expropriatorului și numai persoanei indicate de către acesta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.