Articolul 6

(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea datei prevăzute la art. 8 alin (2) din lege, expropriatorul are obligația emiterii deciziei de expropriere pentru întreg coridorul de expropriere sau, în cazuri justificate, pe etape.

(2) În cazul în care există imobile afectate de expropriere care sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu număr cadastral sau topografic și număr de carte funciară.

(3) În cazul imobilelor afectate de expropriere care nu sunt înscrise în evidențele de cadastru și carte funciară, acestea vor fi identificate în anexa la decizia de expropriere cu numărul de tarla și de parcelă sau prin orice altă modalitate de identificare a acestora.

(4) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, pentru predarea bunului imobil împotriva celor expropriați, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

(5) Decizia de expropriere produce efecte de la data emiterii și constituie titlu executoriu, fără alte formalități, și împotriva celor care pretind un drept asupra bunului imobil expropriat până la pronunțarea unei hotărâri definitive și irevocabile cu privire la dreptul asupra imobilului expropriat, după consemnarea sumelor aferente despăgubirii.

(6) Decizia de expropriere va fi afișată la sediul consiliilor locale de pe raza unităților administrativ-teritoriale afectate de coridorul de expropriere, precum și pe pagina proprie de internet a expropriatorului.

(7) Decizia de expropriere se emite și își produce efecte de la data emiterii, ulterior consemnării sumelor aferente despăgubirii și în situația în care proprietarii imobilelor cuprinse în listă nu se prezintă în termenul stabilit la art. 8 alin. (2) din lege, nu prezintă un titlu valabil sau nu sunt cunoscuți proprietarii, precum și în situația succesiunilor nedeschise sau aflate în dezbatere, precum și a succesorilor necunoscuți sau când nu se ajunge la o înțelegere privind valoarea despăgubirii.

(8) În baza deciziei de expropriere și a documentației întocmite în vederea înscrierii în cartea funciară pentru fiecare unitate administrativ-teritorială în parte, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, expropriatorul solicită intabularea dreptului de proprietate, respectiv a dreptului de administrare asupra coridorului de expropriere.

(9) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, care se includ în coridorul de expropriere, odată cu intabularea dreptului de proprietate al expropriatorului asupra coridorului de expropriere, se va nota din oficiu în cărțile funciare existente suprapunerea acestor imobile cu coridorul de expropriere. Prin excepție, în situația în care se expropriază întregul imobil înscris în cartea funciară, aceasta se închide, cu menționarea transcrierii imobilului în cartea funciară a coridorului de expropriere.

(10) Notarea suprapunerii se va radia, din oficiu, în baza documentațiilor cadastrale individuale întocmite prin grija expropriatorului și recepționate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în condițiile legii.

(11) După înscrierea în cartea funciară a coridorului de expropriere pe numele expropriatorului, acesta are obligația de a începe execuția lucrărilor într-un termen considerat rezonabil, în funcție de complexitatea acestora.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.