Anexa 2 Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice

Anexa 2 –

LĂȚIMEA ZONELOR DE PROTECȚIE ÎN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, ÎN LUNGUL CURSURILOR DE APĂ, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR ȘI A ALTOR LUCRĂRI HIDROTEHNICE

a) Lățimea zonei de protecție în lungul cursurilor de apă

    Lățimea cursului de apă (m)                     sub 10                     10-50                     peste 51

    Lățimea zonei de protecție (m)                     5                             15                             20

    Cursuri de apă regularizate (m)                    2                              3                                5

    Cursuri de apă îndiguite (m)         toată lungimea dig-mal, dacă aceasta este mai mică de 50 m

b) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor naturale:

– indiferent de suprafață, 5 m la care se adauga zona de protecție stabilită în conformitate cu art. 5.

c) Lățimea zonei de protecție în jurul lacurilor de acumulare:

– intre Nivelul Normal de Retenție și cota coronamentului.

d) Lățimea zonei de protecție de-a lungul digurilor:

– 4 m spre interiorul incintei.

e) Lățimea zonei de protecție de-a lungul canalelor de derivație hidrotehnică:

(la 19-02-2010, Lit. e) din anexa 2 a fost modificată de pct. 106 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 3 din 5 februarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 19 februarie 2010, prin înlocuirea sintagmei „derivații de debit” cu sintagma „derivații hidrotehnice”. )

– 3 m.

f) Baraje și lucrări-anexe la baraje:

    Lățimea zonei de protecție (m):

    – baraje de pământ, anrocamente, beton sau alte 20 m în jurul acestora materiale;

    – instalații de determinare automată a calității 2 m în jurul acestora apei, construcții și instalații hidrometrice;

   – borne de microtriangulație, foraje de drenaj, 1 m în jurul acestora foraje hidrogeologice, aparate de măsurarea      debitelor;

g) lățimea zonei de protecție;

(m) la forajele hidrogeologice din rețeaua națională de observații și măsurători – 1,5 m în jurul acestora.

(la 11-06-2006, Lit. g) din anexa 2 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 112 din 4 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 12 mai 2006. )

NOTĂ:  Zonele de protecție se măsoară astfel:

a) la cursurile de apă, începând de la limita albiei minore;

b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;

c) la alte lucrări hidrotehnice, de la limita zonei de construcție.

Nota: Zona de protecție sanitară la instalațiile de alimentare cu apă se stabilește de autoritatea publică centrala în domeniul sănătății.

– – –

Anexa nr. 2 a fost înlocuită cu anexa nr. 2 din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004, conform LEGII nr. 310 din 28 iunie 2004, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004.

Anexa 1.4 – Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice la Legea apelor 107/1996 actualizata

  1 comentariu la “Anexa 2 Latimea zonelor de protectie in jurul lacurilor naturale, lacurilor de acumulare, in lungul cursurilor de apa, digurilor, canalelor, barajelor si a altor lucrari hidrotehnice

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.