Articolul 35

 Art.  35.  -­

(1)  Notarul  public  care  a  întocmit  un  act  prin  care  se  transmite,  se   modifică,  se  constituie  sau  se  stinge  un  drept  real  imobiliar  este  obligat  să   ceară,  din  oficiu,  înscrierea  în  cartea  funciară.  În  acest  scop,  va  trimite  cererea   de  înscriere  a  actului  respectiv,  în  ziua  întocmirii  lui  sau  cel  mai  târziu  în   următoarea  zi  lucrătoare,  la  biroul  teritorial  în  a  cărui  rază  de  activitate  se  află   imobilul.  Despre  exercitarea  acestei  obligaţii  se  va  face  menţiune  expresă  în   cuprinsul  actului  sau,  după  caz,  al  certificatului  de  moştenitor.  Menţiunea  se   va  face  în  cazul  în  care  pentru  bunurile  din  masa  succesorală  s-­a  deschis   carte  funciară  sau  există  documentaţie  cadastrală.  La  autentificarea  actelor notariale  prin  care  se  transmite,  se  modifică  sau  se  constituie  un  drept  real   imobiliar,  notarul  public  va  solicita  un  extras  de  carte  funciară  pentru   autentificare,  care  este  valabil  timp  de  10  zile  lucrătoare  de  la  data  înregistrării   cererii,  sau,  după  caz,  un  certificat  de  sarcini.  La  autentificarea  actelor   notariale  prin  care  se  stinge  un  drept  real  imobiliar,  precum  şi  în  cadrul   procedurii  succesorale,  pentru  imobilele  înscrise  în  cartea  funciară  se  va   solicita  extras  de  carte  funciară  pentru  informare.

(2)  În  baza  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare,  notarul  public   poate  efectua  toate  operaţiunile  notariale  necesare  întocmirii  actului  în   vederea  căruia  acesta  a  fost  solicitat.

(3)  Pe  perioada  valabilităţii  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare,   registratorul  nu  va  efectua  niciun  fel  de  înscriere   în  cartea  funciară,  cu   excepţia  aceleia  pentru  care  a  fost  eliberat  extrasul.  Valabilitatea  extrasului   încetează,  prin  împlinirea  termenului,  la  momentul  înregistrării  cererii  de   înscriere  a  actului  notarial  pentru  care  acesta  a  fost  eliberat  sau  la  cererea   notarului  public  care  a  solicitat  extrasul.

(4)  În  situaţia  în  care  în  perioada  de  valabilitate  prevăzută  de  alin.  (1)  a   extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare  se  înregistrează  actul/actele   autentice  întocmite  în  baza  acestuia,  cererile  de  înscriere  având  ca  înscris   justificativ  aceste  acte  se  soluţionează  cu  prioritate,  celelalte  cereri  de   înscriere  înregistrate  în  această  perioadă  urmând  a  fi  respinse.  În  situaţia  în   care  valabilitatea  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare  a  încetat,  iar   cererea  având  ca  înscris  justificativ  actul/actele  autentice  întocmite  în  baza   acestuia  nu  a  fost  înregistrată  în  registrul  general  de  intrare,  cererile  privitoare   la  imobilul  în  privinţa  căruia  a  fost  solicitat  extrasul  de  carte  funciară  pentru   autentificare  mai  sus  menţionat,  înregistrate  în  această  perioadă,  se   soluţionează  cu  respectarea  normelor  în  vigoare.

(5)  Instanţa  judecătorească  va  transmite,  în  termen  de  3  zile,  hotărârea   rămasă  definitivă  şi  irevocabilă,  constitutivă  sau  declarativă  asupra  unui  drept   real  imobiliar,  la  biroul  teritorial  în  a  cărui  rază  de  activitate  se  află  imobilul.

(6)  Instanţa  judecătorească  nu  va  trece  la  dezbaterea  în  fond  a  acţiunii   privind  desfiinţarea  actului  juridic  supus  înscrierii,  dacă  acesta  nu  a  fost   înscris,  în  prealabil,  pentru  informare,  în  cartea  funciară.

 

Articolul 35. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  1 comentariu la “Articolul 35

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.