Articolul 35

 Art.  35.  -­

– Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în următoarea zi lucrătoare, la biroul teritorial în a cărui rază de activitate se află imobilul. Despre exercitarea acestei obligații se va face mențiune expresă în cuprinsul actului sau, după caz, al certificatului de moștenitor. Mențiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorală s-a deschis carte funciară sau există documentație cadastrală. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifică sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciară pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, sau, după caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum și în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciară se va utiliza un extras de carte funciară pentru informare eliberat notarului public sau oricărei alte persoane sau din oficiu, cu condiția ca situația juridică a imobilului înscrisă în cartea funciară să fi rămas neschimbată.

 – alineatul a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019.

(2)  În  baza  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare,  notarul  public   poate  efectua  toate  operaţiunile  notariale  necesare  întocmirii  actului  în   vederea  căruia  acesta  a  fost  solicitat.

(3)  Pe  perioada  valabilităţii  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare,   registratorul  nu  va  efectua  niciun  fel  de  înscriere   în  cartea  funciară,  cu   excepţia  aceleia  pentru  care  a  fost  eliberat  extrasul.  Valabilitatea  extrasului   încetează,  prin  împlinirea  termenului,  la  momentul  înregistrării  cererii  de   înscriere  a  actului  notarial  pentru  care  acesta  a  fost  eliberat  sau  la  cererea   notarului  public  care  a  solicitat  extrasul.

(4)  În  situaţia  în  care  în  perioada  de  valabilitate  prevăzută  de  alin.  (1)  a   extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare  se  înregistrează  actul/actele   autentice  întocmite  în  baza  acestuia,  cererile  de  înscriere  având  ca  înscris   justificativ  aceste  acte  se  soluţionează  cu  prioritate,  celelalte  cereri  de   înscriere  înregistrate  în  această  perioadă  urmând  a  fi  respinse.  În  situaţia  în   care  valabilitatea  extrasului  de  carte  funciară  pentru  autentificare  a  încetat,  iar   cererea  având  ca  înscris  justificativ  actul/actele  autentice  întocmite  în  baza   acestuia  nu  a  fost  înregistrată  în  registrul  general  de  intrare,  cererile  privitoare   la  imobilul  în  privinţa  căruia  a  fost  solicitat  extrasul  de  carte  funciară  pentru   autentificare  mai  sus  menţionat,  înregistrate  în  această  perioadă,  se   soluţionează  cu  respectarea  normelor  în  vigoare.

(5)  Instanţa  judecătorească  va  transmite,  în  termen  de  3  zile,  hotărârea   rămasă  definitivă  şi  irevocabilă,  constitutivă  sau  declarativă  asupra  unui  drept   real  imobiliar,  la  biroul  teritorial  în  a  cărui  rază  de  activitate  se  află  imobilul.

(6)  Instanţa  judecătorească  nu  va  trece  la  dezbaterea  în  fond  a  acţiunii   privind  desfiinţarea  actului  juridic  supus  înscrierii,  dacă  acesta  nu  a  fost   înscris,  în  prealabil,  pentru  informare,  în  cartea  funciară.

Articolul 35. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 35

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.