Etichetă: inregistrarea cererii

Articolul 3

Art. 3. – (1) Tarifele prevăzute în anexă, achitate pentru servicii solicitate on-line prin intermediul unui procesator de plăți, se virează de către procesatorul de plăți în contul / conturile indicat / indicate, în maximum o zi lucrătoare bancară. (2) Achitarea tarifelor prin virament bancar se efectuează numai în contul instituției prestatoare, cu excepțiile expres prevăzute de lege. Documentele care atestă achitarea… Read more →

Articolul 375

Art. 375. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 375. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Termenele se calculează pe zile lucrătoare. Ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare nu intră în calculul termenului.   Articolul 375 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 44

Art. 44. – Nu se poate renunţa la cererea privind efectuarea unei operaţiuni de cadastru şi/sau publicitate imobiliară, înregistrată în RGI. Tariful aferent serviciului solicitat nu se restituie după înregistrarea cererii, cu excepţia situaţiei în care a fost calculat greşit şi s-a urmat procedura prevăzută de ordinul directorului general de stabilire a tarifelor de cadastru şi publicitate imobiliară. Articolul 44… Read more →

Articolul 30

Art. 30. – Întocmirea documentaţiilor cadastrale, recepţia şi înscrierea în cartea funciară pe flux integrat de cadastru şi carte funciară presupune parcurgerea următoarelor etape: a) identificarea amplasamentului imobilului de către proprietar, indicarea limitelor acestuia persoanei autorizate şi documentarea tehnică; b) executarea măsurătorilor; c) întocmirea documentaţiei cadastrale; d) înregistrarea cererii la oficiul/biroul teritorial; e) recepţia documentaţiei cadastrale; f) înscrierea în cartea… Read more →

Articolul 35

 Art.  35.  -­ – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifică, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat să ceară, din oficiu, înscrierea în cartea funciară. În acest scop va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua… Read more →