Articolul 40

Art.  40.  –

(1)  În  cazul  în  care  reconstituirea  dreptului  de  proprietate  funciară   se  face  pe  baza  planurilor  parcelare  care  corespund  vechilor  hărţi  topografice,   cu  menţionarea  numerelor  topografice  ale  parcelelor  în  regiunile  de  carte   funciară  supuse  Decretului-­lege  nr.  115/1938  pentru  unificarea  dispoziţiilor   privitoare  la  cărţile  funciare  şi  Decretului  nr.  2.142/1930  pentru  funcţionarea   cărţilor  funduare  centrale  pentru  căile  ferate  şi  canaluri,  înscrierile  privitoare  la   imobile,  cuprinse  în  cărţile  funciare,  vor  continua  să  fie  făcute  în  aceste  cărţi,   cu  respectarea  şi  în  condiţiile  dispoziţiilor  prezentei  legi,  ale  legilor  speciale  de   reconstituire  a  dreptului  de  proprietate  funciară  şi  ale  Codului  civil,  situaţie  în   care  până  la  realizarea  cadastrului  se  va  înscrie  doar  dreptul  de  proprietate,   fără  reprezentarea  grafică  a  acestuia.

În  cazul  în  care  după  verificările  făcute   de  oficiul  de  cadastru  având  la  bază  planul  de  carte  funciară  şi  ortofotoplanul   se  constată  diferenţe,  titlul  de  proprietate  va  fi  înscris  în  cartea  funciară  în   baza  unei  documentaţii  cadastrale.

(2)  Până  la  deschiderea  noilor  cărţi  funciare,  în  condiţiile  art.  41,  în  regiunile   de  transcripţiuni  şi  inscripţiuni  imobiliare,  privilegiile  şi  ipotecile  legale,   sechestrul,  urmărirea  imobilului,  a  fructelor  şi  veniturilor  sale,  punerea  în   mişcare  a  acţiunii  penale,  acţiunile  pentru  apărarea  drepturilor  reale  privitoare   la  imobilele  neînscrise  în  cartea  funciară,  precum  şi  actele  şi  faptele  juridice   privitoare  la  drepturile  personale  sau  la  alte  raporturi  juridice  în  legătură  cu   aceste  imobile  vor  continua  să  fie  transcrise  ori,  după  caz,  înscrise  în  vechile   registre  de  publicitate  imobiliară,  cu  respectarea  dispoziţiilor  Codului  civil  şi  ale   prezentei  legi.

(21)  Până  la  deschiderea  noilor  cărţi  funciare,  în  regiunile  de  carte  funciară   care  au  fost  supuse  Decretului-­lege   nr.  115/1938   pentru  unificarea   dispoziţiunilor  privitoare  la  cărţile  funciare,  cu  excepţia  zonelor  care  fac   obiectul  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor  funciare,  înscrierile  privitoare  la   imobile,  cuprinse  în  vechile  cărţi  funciare,  vor  continua  să  fie  făcute  în  aceste   cărţi,  cu  respectarea  dispoziţiilor  Legii   nr.  287/2009,  republicată,  cu   modificările  ulterioare,  şi  ale  prezentei  legi.  În  situaţia  în  care  aceste  cărţi  nu   există,  sunt  inutilizabile  sau  nu  se  identifică  în  arhiva  oficiilor  de  cadastru  şi   publicitate  imobiliară,  sunt  aplicabile  dispoziţiile  legale  în  vigoare  referitoare  la   deschiderea  unei  noi  cărţi  funciare.

(3)  În  cazul  înscrierii  unei  construcţii,  al  dezlipirii  sau  alipirii  unor  imobile   înscrise  în  cărţi  funciare  întocmite  în  baza  Decretului-­lege  nr.  115/1938  şi   pentru  înscrierea  imobilelor  dobândite  în  temeiul  legilor  de  restituire  a   proprietăţilor  funciare,  se  va  întocmi  o  documentaţie  cadastrală  în  vederea   deschiderii  unei  noi  cărţi  funciare,  potrivit  prevederilor  prezentei  legi.

(4)  Titlurile  de  proprietate  emise  în  baza  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor   funciare  se  vor  înscrie  din  oficiu  în  cartea  funciară  pe  baza  planurilor  parcelare   validate  de  comisia  judeţeană  de  aplicare  a  legilor  de  restituire  a  proprietăţilor   funciare  şi  recepţionate  de  către  oficiul  teritorial,  potrivit  regulamentului aprobat  prin   ordin  cu  caracter  normativ  al  directorului  general  al  Agenţiei   Naţionale.

 

Articolul 40. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  2 comentarii la “Articolul 40

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.