Articolul 12

Art. 12 –

Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018.

(1) Recunoașterea autorizării persoanelor fizice și juridice în vederea realizării și verificării lucrărilor de specialitate pe teritoriul României, precum și autorizarea persoanelor juridice se realizează de către comisia de autorizare din ANCPI. Cererile pot fi soluționate cu admitere sau respingere, motivată.
(2) Prin ordin al directorului general al ANCPI se numesc comisia de autorizare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatele examenului de autorizare.
(3) Comisia de autorizare, respectiv comisia de soluționare a contestațiilor din cadrul ANCPI este constituită din președinte, 3 membri, secretar, 1 membru supleant și 1 secretar supleant. În aceste comisii poate fi desemnată ca membru o persoană fizică autorizată categoria D sau un cadru didactic universitar într-unul din domeniile de specialitate. Unul din membrii comisiilor este desemnat supleantul președintelui. Ambele comisii pot avea același secretar, respectiv același supleant al secretarului.
(4) În cazul imposibilităţii participării la şedinţele comisiei de autorizare a unui membru titular, preşedintele comisiei convoacă unul dintre membrii supleanţi.
(5) Membrul supleant participă cu drepturi depline la lucrările comisiei de autorizare, în absenţa membrului titular pe care îl înlocuieşte.
(6) Comisiile se întrunesc legal în prezența tuturor membrilor.
(7) <<abrogat>> Secretariatul comisiei de autorizare este asigurat de o persoană din structura funcţională a ANCPI, numită de directorul general al ANCPI.
(8) <<abrogat>> În vederea constituirii comisiei de autorizare, Direcţia de cadastru stabileşte o listă cu cel puţin 9 specialişti în domeniile de specialitate, care se bucură de prestigiu profesional şi de autoritate morală.
(9) <<abrogat>> Comisia de soluţionare a contestaţiilor se constituie, când este cazul, în urma susţinerii examenului de autorizare, din 3 specialişti în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei, alţii decât cei din comisia de autorizare.

Articolul 12 – ODG 107/2010 actualizat
REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

  7 comentarii la “Articolul 12

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.