Articolul 4

Art. 4 –

Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018.

(1) Autorizarea persoanelor fizice se solicită şi se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E.
(2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:
a) cele prevăzute la alin. (3) şi (4);
b) proiectarea şi realizarea reţelelor de sprijin pentru lucrările de specialitate;
c) proiectarea și realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică;
d) realizarea şi actualizarea hărţilor.
(3) Persoanele fizice autorizate în categoria B pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:
a) cele prevăzute la alin. (4);
b) întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor şi proiectelor din domeniul construcţiilor, al urbanismului, al amenajării teritoriului, delimitarea unităţilor-administrativ teritoriale;
c) executarea măsurătorilor necesare realizării sau actualizării sistemelor informaţionale specifice domeniului de activitate;
d) întocmirea documentaţiilor topografice privind stabilirea şi evaluarea terenurilor aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital de stat, potrivit legii;
e) executarea măsurătorilor şi a lucrărilor tehnice necesare întocmirii documentaţiilor privind exproprierea pentru utilitate publică;
f) proiectarea şi realizarea reţelelor de îndesire pentru lucrări de specialitate;
g) trasarea şi materializarea pe teren a limitelor imobilelor şi a construcţiilor.
h) executarea lucrărilor de înregistrare sistematică.
–––-
Lit. h) a alin. (3) al art. 4 a fost introdusă de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 978 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.
(4) Persoanele fizice autorizate în categoria C pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:
a) întocmirea planurilor de amplasament şi delimitare;
b) întocmirea planurilor de situaţie necesare studiilor de prefezabilitate sau fezabilitate de interes local;
c) întocmirea planurilor parcelare;
d) întocmirea planurilor de situație necesare la scoaterea, redarea sau introducerea în circuitul agricol a terenurilor;
e) executarea lucrărilor topografice necesare punerii în posesie a titularilor prevăzuţi de legile fondului funciar.
(5) Persoanele fizice autorizate în categoria D pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate:
a) executarea şi verificarea, în cadrul procesului de control intern al calităţii, a lucrărilor din categoria A;
b) proiectarea, executarea şi completarea reţelelor geodezice de referinţă;
c) proiectarea şi realizarea lucrărilor de fotogrammetrie.
(6) Persoanele fizice autorizate în categoria E pot executa lucrări de specialitate numai la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale la care sunt angajate. Lucrările pe care le pot executa sunt: planuri parcelare, planuri de încadrare în tarla, planuri de situaţie pentru studii de prefezabilitate şi / sau fezabilitate şi pentru reţele edilitare locale.
–––-
Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 978 din 5 august 2016 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 16 august 2016.
(7) ANCPI prin CNC și / sau OCPI poate organiza, la cerere, sesiuni de instruire profesională cu angajații unităților administrativ-teritoriale, în vederea autorizării în categoria E.
(8) Persoanele autorizate în categoriile A-D pot fi angajate în structura funcțională a autorităților administrației publice locale pentru executarea lucrărilor de specialitate, conform categoriei de autorizare deținute. La documentația analogică depusă la oficiul teritorial se anexează nota de serviciu prin care se solicită persoanei fizice autorizate executarea lucrării
respective, în baza atribuțiilor prevăzute în fișa postului.
(9) <<abrogat>> Niciuna dintre persoanele prevăzute la alin. (6) şi (8) nu poate executa nicio lucrare de specialitate în nume propriu.

Articolul 4 – ODG 107/2010 actualizat
REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul României

  3 comentarii la “Articolul 4

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.