Etichetă: categoria E

Articolul 58

Art. 58 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificarea documentațiilor întocmite de persoanele juridice autorizate se realizează de către acestea, împreună cu persoana fizică autorizată angajată care a realizat / verificat lucrarea prin menționarea pe documentele întocmite a următoarelor informații: numele, prenumele, categoria, seria și nr. autorizației, scrise cu majuscule, și semnătura olografă a persoanei fizice autorizate… Read more →

Articolul 48

Art. 48 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Certificatul de autorizare îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri: a) la cererea persoanei autorizate; b) în cazul depășirii nejustificate a termenului de ridicare a certificatului de autorizare, prevăzut în prezentul regulament; c) la decesul sau la declararea judecătorească a morţii; d) când persoana autorizată este condamnată… Read more →

Articolul 23

Art. 23 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Persoanele fizice autorizate au următoarele drepturi: a) să desfăşoare activităţi în domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei şi al cartografiei; b) să acorde asistenţă tehnică în cadrul categoriilor de lucrări în care au primit autorizarea; c) să perceapă onorarii pentru activităţile de specialitate desfăşurate; d)… Read more →

Articolul 5

Art. 5 – Pot solicita autorizarea persoanele fizice care îndeplinesc condiţiile de studii şi de vechime stabilite pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E, prevăzute în anexa nr. 1. Articolul 5 – ODG 107/2010 actualizat REGULAMENT privind autorizarea si recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice în vederea realizarii si verificarii lucrarilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei si… Read more →

Articolul 4

Art. 4 – Articol modificat si completat prin Ordinul 1607/2018 in vigoare din 06.12.2018. (1) Autorizarea persoanelor fizice se solicită şi se acordă pentru una dintre categoriile A, B, C, D sau E. (2) Persoanele fizice autorizate în categoria A pot executa următoarele tipuri de lucrări de specialitate: a) cele prevăzute la alin. (3) şi (4); b) proiectarea şi realizarea… Read more →