Articolul 4

Art. 4. –

(1) La cerere, Agenția Națională și instituțiile sale subordonate pot presta, în regim de urgență, serviciile prevăzute la cap. 1 și 2 din anexă, cu excepția serviciilor furnizate on-line, care se livrează de îndată ce sunt disponibile. Plata tarifelor de urgență presupune furnizarea serviciilor solicitate într-un termen de urgență stabilit prin ordin al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

(2) Solicitarea soluționării unei cereri în regim de urgență se poate face atât în momentul înregistrării acesteia în registrul general de intrare, cât și ulterior.

(3) Furnizarea serviciilor în regim de urgență presupune, pe lângă plata tarifelor pentru furnizarea serviciilor la termen normal, și plata unui tarif suplimentar pe serviciu, al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.

(4) Soluționarea cererilor de înscriere în cartea funciară în regim de urgență nu poate deroga de la principiul priorității înscrierilor în cartea funciară, în cazul existenței unor cereri multiple cu privire la același imobil. În cazul în care respectarea principiului de mai sus nu permite soluționarea cererii în regim de urgență, tariful de urgență se restituie solicitantului.

(5) În situația în care serviciul solicitat nu poate fi furnizat în regim de urgență din cauza lipsei unor documente necesare soluționării cererii și care sunt solicitate prin referat de completare, termenul de soluționare în regim de urgență se prelungește cu numărul de zile în care cererea a fost în starea „referat de completare”, în această perioadă cererea nefiind în fluxul de soluționare / procesare.

(6) Termenul de completare a cererii se calculează de la data emiterii referatului de completare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și afișării acestuia pe pagina de internet a Agenției Naționale.

(7) Dacă la redepunerea cererii respinse se solicită prestarea serviciului în regim de urgență, se va proceda în felul următor:

a) dacă s-a achitat tariful de urgență, nu se va mai achita un nou tarif de urgență;

b) dacă nu s-a achitat tariful de urgență, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de 4 ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluționării cererii respinse, dar nu mai mult de 5.000 lei pe serviciu.

Articolul 4 – Ordinul nr. 16/2019 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și instituțiile sale subordonate

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.