Articolul 106

Art. 106. –

(1) Documentaţia cadastrală de modificare a suprafeţei imobilului înscris în cartea funciară, conţine:
a) borderoul;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţia pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilului măsurat;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) «abrogat» copia extrasului de carte funciară pentru informare;
g) hotărârea judecătorească definitivă, declaraţia autentică a proprietarului, procesul verbal de vecinătate, după caz;
h) «abrogat» inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copia planului care a stat la baza înscrierii în cartea funciară a imobilului pentru care se solicită modificarea de suprafață, în situația în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară;
l) planul de amplasament şi delimitare întocmit pentru imobilul a cărui suprafaţă se modifică;
m) «abrogat» planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilul să poată fi localizat;
n) «abrogat» fişierul .cpxml.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Articolul 106 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 106

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.