Articolul 281

Art. 281. –

Articolul a fost abrogat prin ODG 1/2020.

(1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi, ce au ca scop:
a) identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;
b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în vederea înscrierii în cartea funciară;
c) Afişarea publică a rezultatelor obţinute în urma executării lucrărilor sistematice de cadastru, rectificarea erorilor semnalate de către deţinători şi deschiderea noilor cărţi funciare.
(2) Lucrările sistematice de cadastru se pot realiza pentru întreg teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, sau pentru unul sau mai multe sectoare cadastrale.
(3) Lucrările se execută în baza contractului de execuţie a lucrărilor sistematice de cadastru, încheiat în condiţiile legii.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
(4) «abrogat» Unităţile administrativ-teritoriale, alte persoane juridice interesate să execute lucrări de înregistrare sistematică, încheie cu Agenţia Naţională un protocol de colaborare, în condiţiile legii, cu privire la caietul de sarcini, modalităţile de avizare, verificare, recepţie şi de înscriere în cartea funciară, precum şi cu privire la utilizarea acestor informaţii.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
26/01/2017 – alineatul a fost abrogat prin Ordin 1608/2016.
(5) «abrogat» Operaţiunile premergătoare încheierii protocolului de colaborare, sunt în principal următoarele:
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
26/01/2017 – alineatul a fost abrogat prin Ordin 1608/2016.
a) solicitarea de unitatea administrativ-teritorială, ori altă persoana juridică interesată să realizeze înregistrarea sistematică, a acordului de principiu al oficiului teritorial cu privire la realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică şi încheierea protocolului de colaborare cu Agenţia Naţională;
b) solicitarea de la Agenţia Naţională a avizului de conformitate a specificaţiilor tehnice conţinute în documentaţia de atribuire a contractului de execuţie a lucrărilor, conform prevederilor art. 9 alin. (37) al Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare, nr. 7/1996, republicată;
c) emiterea Avizului de conformitate de către comisia desemnată prin Ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale;
d) derularea procedurii de achiziţie a serviciilor de înregistrare sistematică şi încheierea contractului de execuţie a lucrărilor de cadastru;
e) semnarea Protocolului de colaborare între Agenţia Naţională şi unitatea administrativ- teritorială, altă persoană juridică, în baza următoarelor documente:
– copia Acordului oficiului teritorial cu privire la execuţia lucrărilor de cadastru sistematic şi încheierea protocolului de colaborare;
– copia Avizului de conformitate emis de Agenţia Naţională cu privire la specificaţiile tehnice;
– copia contractului de execuţie a lucrărilor de înregistrare sistematică;
– anexa ce conţine reprezentarea grafică a limitei unităţii administrativ-teritoriale şi a limitelor sectoarelor cadastrale propuse pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică.
(6) «abrogat» Unitatea administrativ-teritorială/ persoana juridică interesată transmite în copie oficiului teritorial: protocolul de colaborare, avizul de conformitate al specificaţiilor tehnice, specificaţiile tehnice împreună cu anexele acestora şi contractul de execuţie al lucrărilor.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
26/01/2017 – alineatul a fost abrogat prin Ordin 1608/2016.
(7) «abrogat» Lipsa avizului de conformitate a specificaţiilor tehnice, atrage respingerea de către oficiul teritorial a cererii de recepţie a lucrării de înregistrare sistematică.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
26/01/2017 – alineatul a fost abrogat prin Ordin 1608/2016.

Articolul 281 – ODG 700/2014 actualizat – Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.