Etichetă: sector cadastral

Articolul 61

Art. 61 – În cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică realizate la nivel de sector cadastral, prestatorul efectuează 2 livrări și anume: Livrarea 1 – Documentele tehnice ale cadastrului spre publicare; Livrarea 2 – Documentele tehnice ale cadastrului finale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în… Read more →

3.3.5.3 Tipărirea documentelor tehnice

3.3.5.3 Tipărirea documentelor tehnice Planuri Documentaţia întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare şi cu respectarea celor menţionate în Tabelul Livrabile. La redactarea planurilor cadastrale se utilizează atlasul de semne convenţionale pentru planurile topografice la scările 1:5000, 1:2000, 1:1000 şi 1:500, ediţia 1978. Registre Modelul Registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2, iar modelul Opisului… Read more →

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI

3.3.5.1 Structura de directoare folosită la predarea datelor la OCPI Livrările se predau pe DVD. Pe eticheta suportului se menţionează: – Lucrări de înregistrare sistematică UAT. . .; – Livrarea nr . . . . . . . . . . /Sector cadastral nr . . . . . . . . . . ; – Conţinutul livrării. Structura de… Read more →

3.2.1 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru

3.2.1 Organizarea lucrărilor sistematice de cadastru Lucrările de înregistrare sistematică se realizează la nivelul unui sector cadastral ori mai multor sectoare cadastrale. Lucrările de înregistrare sistematică încep cu organizarea campaniei de informare publică locală. Prestatorul realizează lucrările de înregistrare sistematică în sectorul cadastral/sectoarele cadastrale determinate, iar identificarea proprietarilor, respectiv posesorilor sau a altor deţinători, se realizează cu implicarea a cel puţin unui reprezentant al… Read more →

Articolul 380

Art. 380. – Glosar de termeni tehnici: – categorie de folosinţă a terenului – caracterizare codificată din punct de vedere al scopului pentru care este utilizat; – condominiu – imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele proprietăţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte… Read more →

Articolul 336

Art. 336. – 01/01/2016 – Art. 336. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) Deschiderea noilor cărţi funciare se face din oficiu, după finalizarea lucrărilor de cadastru la nivel de unitate administrativ-teritorială ori sector cadastral, în funcţie de obiectul contractului de servicii, respectiv după soluţionarea cererilor de rectificare, închiderea procedurii de verificare şi recepţie şi emiterea procesului-verbal de… Read more →

Articolul 281

Art. 281. – Articolul a fost abrogat prin ODG 1/2020. (1) Lucrările sistematice de cadastru constituie un ansamblu de activităţi, ce au ca scop: a) identificarea imobilelor, măsurarea, descrierea şi înregistrarea lor în documentele tehnice cadastrale, reprezentarea acestora pe planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice; b) Identificarea proprietarilor, a posesorilor şi a altor deţinători de imobile, în… Read more →