Articolul 309

Art. 309. –

(1) Executantul colectează copiile legalizate ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor, sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile, precum şi copii ale actelor de identitate şi ale actelor de stare civilă.
(2) Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea nu există în arhiva oficiului teritorial sau a primăriei. La cererea executantului oficiul teritorial realizează copii certificate pentru conformitate ale titlurilor de proprietate emise în baza legilor proprietăţii.
(2.1) În vederea înregistrării proprietarilor, posesorilor, altor deţinători legali în documentele tehnice ale cadastrului, executantul are obligaţia de a colecta codul numeric personal în cazul deţinătorilor persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare în cazul deţinătorilor persoane juridice.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
(2.2) În situaţia în care executantul nu poate să obţină aceste informaţii sau nu poate asocia un cod numeric personal/cod unic de înregistrare din listele furnizate de primărie, recepţia documentelor tehnice ale cadastrului se va putea efectua în absenţa acestor elemente de identificare.
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
(3) În cazul posesorilor identificaţi la teren, executantul lucrărilor colectează copia actelor de identitate şi copia înscrisului care atestă faptul posesiei, atunci când acesta există. Adeverinţa prevăzută la art. 13 alin. (1) litera b) din Legea nr. 7/1996 republicată poate fi înlocuită prin contrasemnarea documentelor tehnice de către primar, în condiţiile art. 12 alin. (14) din lege.
01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015
(4) Dispoziţiile privitoare la înscrierea posesiei de fapt sunt aplicabile:
01/01/2016 – alineatul a fost introdus prin Anexă din 26/11/2015.
a) imobilelor situate în intravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor funciare;
b) imobilelor situate în intravilanul şi extravilanul zonelor necooperativizate;
c) imobilelor din regiunile supuse prevederilor Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare, în situaţia în care proprietarii nu sunt identificaţi cu ocazia realizării interviurilor pe teren, însă sunt identificaţi posesori.

 

Articolul 309 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.