Etichetă: raporturi juridice

Post navigation

Art. 12

Art. 12. – (1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile față de terți sau sunt înscrise cu efect de informare. (2) Cererile de notare a unor drepturi, fapte sau raporturi juridice pentru care legea nu prevede formalitatea de publicitate a notării… Read more →

Post navigation

Art. 6

Art. 6. – (1) Cuprinsul cărții funciare este prevăzut la art. 23 din Legea nr. 7/1996. (2) Cărțile funciare se numerotează pe fiecare unitate administrativ-teritorială/sector al Municipiului București. (3) Pentru fiecare dintre înscrierile cuprinse în partea a II-a și a III-a a cărții funciare, se vor indica: a) numărul curent al operațiunii înscrise; b) înscrisul/înscrisurile pe care se întemeiază înscrierea;… Read more →

Articolul 309

Art. 309. – (1) Executantul colectează copiile legalizate ale actelor juridice care atestă dreptul de proprietate sau alte drepturi reale, care conţin modificări ale configuraţiei imobilelor, sau atestă alte acte, fapte ori raporturi juridice privitoare la imobile, precum şi copii ale actelor de identitate şi ale actelor de stare civilă. (2) Copiile legalizate ale documentelor se preiau numai dacă acestea… Read more →

Articolul 17

Art. 17. – (1) Notarea este înscrierea prin care drepturile, altele decât drepturile tabulare, actele, faptele juridice ori raporturile juridice, în legătură cu imobilele din cartea funciară devin opozabile faţă de terţi sau sunt înscrise cu efect de informare. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) «abrogat» Notarea se realizează numai în cazurile prevăzute de Codul… Read more →