ODG 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

<pagina in curs de actualizare>

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere
în evidențele de cadastru și carte funciară*)

Având în vedere dispozițiile art. 4 lit. a) și c), art. 20, art. 24 alin. (2) și ale art. 41 alin. (2) din Legea cadastrului și a
publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.
Art. 1. — Se aprobă Regulamentul de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 și 571 bis din 31 iulie 2014, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
Hajnalka Ildiko Vig

București, 8 februarie 2023.
Nr. 600.

Regulamentul de recepție și înscriere
în evidențele de cadastru și carte funciară

CAPITOLUL I – DISPOZIȚII GENERALE. OBIECTUL ȘI SCOPUL ÎNSCRIERILOR ÎN PLANUL CADASTRAL ȘI CARTEA FUNCIARĂ

Articolul 1; Articolul 2; Articolul 3; Articolul 4; Articolul 5;

CAPITOLUL II – CUPRINSUL CĂRȚII FUNCIARE. TIPURI DE ÎNSCRIERI ÎN CARTEA FUNCIARĂ. TIPURI DE DOCUMENTAȚII CADASTRALE ȘI MODUL DE ÎNTOCMIRE A ACESTORA

2.1 Cuprinsul cărții funciare

Articolul 6;

2.2. Tipurile de înscrieri în cartea funciară
2.2.1. Intabularea

Articolul 7; Articolul 8;

2.2.2. Înscrierea provizorie

Articolul 9; Articolul 10; Articolul 11;

2.2.3. Notarea

Articolul 12; Articolul 13; Articolul 14;

2.2.4. Efectul înscrierii în cartea funciară

Articolul 15;

2.2.5. Rangul înscrierii

Articolul 16;

2.3. Tipuri de documentații cadastrale și modul de întocmire a acestora
2.3.1. Dispoziții generale

Articolul 17;

2.3.2. Tipuri de documentații cadastrale și conținutul acestora

Articolul 18; Articolul 19; Articolul 20; Articolul 21; Articolul 22; Articolul 23; Articolul 24; Articolul 25; Articolul 26; Articolul 27; Articolul 28; Articolul 29; Articolul 30; Articolul 31; Articolul 32;

CAPITOLUL III – DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

3.1. Cererea de recepție și/sau înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

Articolul 33; Articolul 34; Articolul 35;

3.2. Dispoziții generale privind recepția documentațiilor cadastrale

Articolul 36; Articolul 37; Articolul 38; Articolul 39; Articolul 40; Articolul 41;

3.3. Dispoziții cu privire la numerotarea cadastrală

Articolul 42; Articolul 43; Articolul 44;

3.4. Încheierea de carte funciară

Articolul 45; Articolul 46; Articolul 47;

3.5. Căile de atac împotriva încheierii de carte funciară

Articolul 48; Articolul 49; Articolul 50; Articolul 51;

3.6. Anularea numerelor cadastrale.

Articolul 52; Articolul 53;

3.7. Cererea de eliberare a extrasului de carte funciară și a certificatului de sarcini

Articolul 55; Articolul 56; Articolul 57; Articolul 58;

CAPITOLUL IV – PROCEDURA DE ÎNSCRIERE ÎN EVIDENȚELE DE CADASTRU ȘI CARTE FUNCIARĂ

4.1. Dispoziții generale

  6 comentarii la “ODG 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară

  1. Pingback: Art. 3 | Legea

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.