Articolul 3

Art. 3. –

(1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1, în cazul primei înregistrări în cadastru şi cartea funciară a terenurilor agricole situate în extravilanul localităţilor, dobândite prin titlurile de proprietate emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului
funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. Furnizarea în regim de urgenţă a acestor servicii presupune plata unui tarif de urgenţă în cuantum de 480 lei.
(2) Serviciile prevăzute la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 şi 2.3.2 din anexa nr. 1, în cazul intabulării în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilelor dobândite în baza Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se tarifează cu 60 lei.
(2.1) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la serviciile cu codurile 1.1.1 şi 1.1.2, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă, serviciile de avizare şi recepţie a planurilor de situaţie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate şi fezabilitate pentru lucrările de interes public sau local, realizate la solicitarea unităţilor administrativ-teritoriale.
Alineatul (2.1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 176/2010 începând cu 12.08.2010.
(3) Sunt scutite de plata tarifelor prevăzute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de primă înregistrare în cadastru şi cartea funciară a imobilelor aflate în patrimoniul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifează cu 60 lei, iar pentru furnizarea în regim de urgenţă a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevăzut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifează cu 10 lei în cazul recepţiei tehnice pentru exproprieri.
Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordinul nr. 176/2010 începând cu 12.08.2010.
(3.1) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt. 2.4 codul 2.4.2 din anexa nr. 1 serviciile de notare/radiere solicitate atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.
Alineatul (3.1) a fost introdus prin punctul 1. din Ordinul nr. 85/2011 începând cu 10.05.2011.
(4) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară solicitate în regim normal sau de urgenţă de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, de unităţile sale subordonate şi de persoanele care au calitatea de angajat al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară ori al unităţilor subordonate, în cazul în care
acestea sunt titulari ai unui drept real asupra imobilului ce face obiectul cererii.
(5) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară cu privire la imobilele ce fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate, aprobată cu modificări prin Legea nr.
211/2005, cu modificările ulterioare.
(6) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile de cadastru şi publicitate imobiliară solicitate de instanţele de judecată, organele de cercetare şi de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, cu excepţia serviciilor prevăzute la nr. crt. 2.1 codurile 2.1.1, 2.1.2 şi 2.1.3, la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 şi 2.3.2 din anexa nr. 1.
(7) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară realizate în cadrul lucrărilor de cadastru general.
(8) Sunt scutite de la plata tarifelor datele furnizate contractorilor Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi ai unităţilor subordonate pentru lucrările realizate la solicitarea acestor instituţii.
(9) Pentru instituţiile publice, în îndeplinirea atribuţiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor următoarele produse şi servicii: serviciul prevăzut la nr. crt. 1.2 codul 1.2.13 din anexa nr. 1, mozaicul ortofotoplan cu rezoluţia de 0,1-0,4 m şi planurile tipărite la scara 1:5000 preluate de oficiile teritoriale din arhiva Direcţiei Fond Naţional Geodezic, ca urmare a reorganizării instituţiei.
Alineatul (9) a fost modificat prin punctul 2. din Ordinul nr. 85/2011 începând cu 10.05.2011.
(10) Sunt scutite de plata tarifului prevăzut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de recepţie a expertizelor judiciare în specialitatea topografie, geodezie şi cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atât în regim normal, cât şi în regim de urgenţă.
Alineatul (10) a fost modificat prin punctul 5. din Ordinul nr. 176/2010 începând cu 12.08.2010.
(10.1) Sunt scutite de plată toate serviciile prestate de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară prin oficiile teritoriale, solicitate în vederea efectuării exproprierii potrivit Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local.
Alineatul (10.1) a fost introdus prin punctul 3. din Ordinul nr. 85/2011 începând cu 10.05.2011.
(11) În vederea întocmirii planului parcelar, conform prevederilor Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se furnizează gratuit următoarele date: lista titlurilor de proprietate din arhiva oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, planurile de amplasament şi delimitare a imobilelor recepţionate cu număr cadastral atribuit (format .dxf sau .cp), limitele tarlalei în format .dxf.
Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 6. din Ordinul nr. 176/2010 începând cu 12.08.2010.

 

Articolul 3 - Ordinul 39/2009 actualizat
- privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de A.N.C.P.I. şi unităţile sale subordonate şi a taxei de
 autorizare pentru persoanele care realizează lucrări de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei şi cartografiei

  1 comentariu la “Articolul 3

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.