Etichetă: cai de atac

Articolul 59

Art. 59 – Sentința civilă pronunțată de instanța menționată la art. 58 este supusă cailor de atac prevăzute în Codul de procedura civilă, cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Art. 59 – Legea fondului funciar 18/1991 actualizata Read more →

Articolul 174

Art. 174. – 01/01/2016 – Art. 174. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 Radierea dreptului de ipotecă se efectuează şi în baza înscrisurilor prevăzute la art. 1012 din Codul de procedură civilă. Radierea ipotecii va opera chiar dacă aceste înscrisuri sunt supuse căilor de atac.   Articolul 174 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere… Read more →

Articolul 62

Art. 62. – (1) În caz de admitere a plângerii, hotărârea definitivă a instanţei judecătoreşti produce efecte pentru cartea funciară de la data înregistrării cererii de înscriere la biroul teritorial. Înscrierea dispusă se efectuează în baza unui exemplar conform cu originalul al hotărârii judecătoreşti prin care a fost admisă plângerea, cu menţiunea că este rămasă definitivă, iar încheierea emisă nu… Read more →

Articolul 58

Art. 58. – Încheierile de carte funciară sunt supuse căilor de atac prevăzute de lege.   Articolul 58 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 34

 Art.  34.  -­ (1)  În  cazul  în  care  o  carte  funciară  urmează  a  fi  întocmită  ori   completată  prin  înscrierea  unui  imobil  care  nu  a  fost  cuprins  în  nicio  altă  carte   funciară,  precum  şi  în  cazul  în  care  o  carte  funciară  a  fost  distrusă,  pierdută   ori  a  devenit  nefolosibilă,  în  tot  sau  în  parte,  din  diferite  cauze,  întocmirea,… Read more →