Etichetă: dreptul de proprietate

Articolul 32

Art. 32 – (1) Prestatorul și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai imobilelor. (2) Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care, după caz: a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice; b) posesia este stabilită conform prevederilor din Lege. (3) În cazul în care proprietarul imobilului este identificat,… Read more →

Articolul 5

(1) În toate cazurile în care se solicită pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare-cumpărare, acţiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale legislaţiei în materie, precum şi dacă sunt întrunite condiţiile prevăzute la art. 3, 4 şi 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul… Read more →

Articolul 215

Art. 215. – (1) Pentru eliberarea certificatului de sarcini, în situaţia unor transferuri succesive ale dreptului de proprietate, este necesară menţionarea numelui şi prenumelui/denumirii proprietarilor anteriori, precum şi perioada în care a fost deţinut de aceştia. (2) Certificatul de sarcini se emite de către asistentul registrator.   Articolul 215 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în… Read more →

Articolul 190

Art. 190. – (1) Notarea unui antecontract în cartea funciară conform art. 906 Codul civil se poate efectua oricând în termenul stipulat pentru încheierea contractului dar nu mai târziu de 6 luni de la data expirării acestui termen. Menţionarea în antecontract a termenului în care urmează a fi încheiat contractul este obligatorie sub sancţiunea respingerii cererii de notare. (1.1) Notarea… Read more →