HOTĂRÂRE nr. 53 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local

Emitent Guvernul României.
Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 1 februarie 2011


În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 33 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articolul 1

Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 242/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 407/2005 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de reabilitare și extindere a infrastructurii feroviare publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.190 din 20 martie 2007;

b) Hotărârea nr. 1.129/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2007 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la „Aeroportul Internațional Henri Coandă – București”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 4 octombrie 2007;

c) Hotărârea Guvernului nr. 434/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 309 din 11 mai 2009.


PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor și infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul dezvoltării regionale și turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Valeriu Tabără
Ministrul mediului și pădurilor,
Laszlo Borbely
Ministrul economiei, comerțului și mediului de afaceri,
Ion Ariton
p. Ministrul administrației și internelor,
Gheorghe Emacu,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 ianuarie 2011.

Nr. 53.

Anexă

NORME METODOLOGICE

de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local