Articolul 110

Art. 110 –

Autoritatea publică centrală pentru apă este în drept să emită norme, normative și ordine cu caracter obligatoriu în domeniul apelor. În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se vor elabora și promova, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru apă:

a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și conținutul-cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;

(la 05-11-2018, Litera a) din Articolul 110 , Capitolul VII a fost modificată de Punctul 10.2, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 )

a.1) procedura și competențele de emitere a autorizației de gospodărire a apelor;

(la 05-11-2018, Articolul 110 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 10.3, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 )

b) procedura de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor;

c) procedura de suspendare temporară a autorizațiilor de gospodărire a apelor;

d) Abrogată.

(la 05-11-2018, Litera d) din Articolul 110 , Capitolul VII a fost abrogată de Punctul 10.4, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 )

e) procedura de instituire a regimului de supraveghere specială;

f) normativul de conținut al documentațiilor tehnice supuse avizării și autorizării;

g) competențele de avizare și aprobare a regulamentelor de exploatare și a programelor de exploatare a lacurilor de acumulare;

h) normele metodologice pentru elaborarea regulamentelor de exploatare bazinală;

i) regulamentul-cadru pentru exploatarea barajelor, lacurilor de acumulare și prizelor de alimentare cu apă;

j) metodologia privind elaborarea planurilor de restricții și de folosire a apei în perioade deficitare;

k) metodologia-cadru de elaborare a planurilor de prevenire și combatere a poluărilor accidentale la folosințele de apă potențial poluatoare;

l) normele metodologice privind avizul de amplasament;

m) procedura privind mecanismul de acces la informația de gospodărire a apelor;

n) procedura privind participarea utilizatorilor de apă, a riveranilor și a publicului în activitatea de consultare;

o) metodologia și instrucțiunile tehnice pentru elaborarea schemelor directoare.

p) îndrumare, instrucțiuni și metodologii privind activitatea de hidrologie și hidrogeologie.

(la 05-11-2018, Articolul 110 din Capitolul VII a fost completat de Punctul 10.5, Punctul 11, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 243 din 30 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 02 noiembrie 2018 )

(la 29-08-2004, Art. 110 a fost modificat de pct. 108 al art. I din LEGEA nr. 310 din 28 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 30 iunie 2004. )

Articolul 110 – Legea apelor nr. 107/1996 actualizata

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.