Articolul 26

Art.  26.  -­

(1)  Dacă  un  imobil  cu  construcţie  „condominiu”,  din  care  unele   părţi  sunt  comune  indivize  iar  restul  sunt  individuale,  se  întocmeşte  o  carte   funciară  colectivă  pentru  întreaga  construcţie,  şi  câte  o  carte  funciară   individuală  pentru  fiecare  proprietate  individuală  care  poate  fi  reprezentată  din   apartamente  sau  spaţii  cu  altă  destinaţie  decât  cea  de  locuinţă; prin  asimilare,   poate  fi  definit  condominiu  şi  un  tronson  cu  una  sau  mai  multe  scări,  din  cadrul   clădirii  de  locuit,  în  condiţiile  în  care  se  poate  delimita  proprietatea  comună.            
(2)  Dreptul  de  proprietate  comună  forţată  şi  perpetuă  pe  părţile  comune  ale   unui  imobil  se  valorifică  numai  împreună  cu  dreptul  de  proprietate  exclusivă   care  poartă  asupra  acestuia  sau  a  unei  părţi  determinate  din  acesta.

(3)   *)  Prin  excepţie  de  la  dispoziţiile  alin.  (2)  şi  prin  derogare  de  la   prevederile  art.  39  din  Legea  nr.  230/2007  privind  înfiinţarea,  organizarea  şi   funcţionarea  asociaţiilor  de  proprietari,  cu  modificările  şi  completările   ulterioare,  încetarea  destinaţiei  de  folosinţă  comună  pentru  părţile  comune  din   clădirile  cu  mai  multe  etaje  sau  apartamente  se  poate  hotărî  motivat,  cu  o   majoritate  de  două  treimi  din  numărul  coproprietarilor.

(4)  *)  În  cazul  prevăzut  la  alin.  (3),  devin  aplicabile  dispoziţiile  privitoare  la   coproprietatea  obişnuită  şi  temporară.  Cu  toate  acestea,  înstrăinarea  sau   ipotecarea  se  poate  realiza  dacă  există  o  majoritate  de  două  treimi  din   numărul  coproprietarilor.

(5)  *)  În  cazurile  prevăzute  la  alin.  (3)  şi  (4),  coproprietarii  care  nu  au  votat   ori,  după  caz,  s-­au  opus  la  înstrăinare  sau  ipotecare  au  dreptul  la  o   despăgubire  justă,  stabilită  pe  cale  convenţională  ori,  în  caz  de  neînţelegere,   pe  cale  judecătorească.

(6)  *)  Constatarea  încetării  destinaţiei  de  folosinţă  comună  pentru  aceste   părţi  se  face  prin  hotărâre  a  adunării  generale  a  asociaţiei  de  proprietari,   adoptată  cu  o  majoritate  de  două  treimi  din  numărul  coproprietarilor.

*)   Alin.  (3)  -­   (6)  ale  art.  45  (devenit  prin  renumerotare  art.  26)  au  fost   declarate  neconstituţionale  prin  Decizia  Curţii  Constituţionale  nr.  1.514  din  15   noiembrie  2011  referitoare  la  excepţia  de  neconstituţionalitate  a  prevederilor   art.  45  alin.  (3)  -­  (6)  din  Legea  cadastrului  şi  a  publicităţii  imobiliare  nr.  7/1996,   publicată  în  Monitorul  Oficial  al  României,  Partea  I,  nr.  24  din  12  ianuarie   2012.
(7)   Imobilul,  respectiv  partea  din  imobil  rezultat/ă  din  înstrăinare  se  va   înscrie  în  cartea  funciară  urmând  procedura  cadastral-­juridică  reglementată  la   alin.  (1).

(8)  Operaţiunea  de  împărţire  a  unei  construcţii  -­  condominiu  în  mai  multe   unităţi  individuale  se  numeşte  apartamentare.  Operaţiunea  de  împărţire  a  unei   unităţi  individuale  în  mai  multe  unităţi  individuale  noi  se  numeşte   subapartamentare.  Aceste  operaţiuni  se  fac  în  baza  unei  documentaţii   cadastrale  şi  a  actului  autentic,  întocmite  în  condiţiile  legii.

 

Articolul 26. Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 actualizata

  3 comentarii la “Articolul 26

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.