Articolul 53

Art. 53 –

(1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos:

Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului finale

Nr. crt. Livrabil Format analogic Format digital
1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. nu .pdf*)
2 Fișierele .cgxml nu .xml*)
3 Registrul cadastral al imobilelor nu .pdf
4 Opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători nu .pdf,.xls
5 Planurile cadastrale nu .tiff georeferențiat, .shp, .dxf
6 Planul sectoarelor cadastrale după caz nu .shp,.dxf
7 Raport de monitorizare, după caz nu .pdf

*) Fișierele .cgxml și .pdf asociate se încarcă de Prestator în aplicația informatică, pe baza user-ului și a parolei anterior solicitate oficiului teritorial. Acestea nu se predau pe suporturi fizice.
(2) Modelul Procesului-verbal de predare-primire a livrabilelor în format digital se regăsește în Anexa nr. 10.
(3) Exceptând fișierele.cgxml și .pdf asociate, livrabilele care se predau în format digital vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, bazată pe un certificat digital calificat care întrunește condițiile de validitate potrivit Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.
(4) Prestatorul are responsabilitatea de a verifica periodic evidențele OCPI prin intermediul funcționalităților sistemului integrat de cadastru și carte funciară și de a integra noile date cu privire la imobile, în documentele tehnice ale cadastrului. Ultima verificare în scopul actualizării se face cu cel mult de 5 zile lucrătoare înainte de data predării Livrării – „Documente tehnice ale cadastrului finale”.

GRAFICUL DE ACTIVITĂȚI

Nr. crt. Descriere activitate Responsabil de activitate Durata estimată a activității*1) (zile)
Lucrări realizate la nivel de UAT Lucrări realizate la nivel de sector cadastral pentru un număr estimat de 2500 imobile
1 Întocmire Livrarea – Raport Preliminar (inclusiv refacere dacă este cazul) Prestator 35*1)
2 Verificarea și recepția Livrării – „Raport Preliminar” (inclusiv verificarea Raportului refăcut) Achizitor 14
3 Acceptanță Livrare – „Raport Preliminar” Achizitor 5
4 Derularea lucrărilor de specialitate (inclusiv refaceri dacă este cazul) Prestator 240- 540*2) 60-220*2)
5 Verificarea și recepția Livrării – „Documente tehnice ale cadastrului spre publicare” (inclusiv refaceri dacă este cazul) OCPI 70 50
6 Acceptanța Livrării – „Documente tehnice ale cadastrului spre publicare” Achizitor 7
7 Pregătirea publicării documentelor tehnice ale cadastrului Primărie, OCPI 10
8 Publicarea documentelor tehnice ale cadastrului și primirea cererilor de rectificare OCPI cu sprijinul Prestatorului și reprezentantului UAT 60
9 Soluționarea cererilor de rectificare OCPI 30
10 Actualizarea documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea „Documentelor tehnice ale cadastrului finale” (inclusiv refaceri dacă este cazul) Prestator 45*2) 25*2)
11 Verificarea și recepția Livrării – „Documente tehnice ale cadastrului finale” (inclusiv verificarea refacerilor) OCPI 25 15
12 Acceptanța Livrării – „Documente tehnice ale cadastrului finale” Achizitor 7

Valorile estimate se referă la intervalului maxim de zile alocat unei activități, exceptând pct. 8 (durata publicării documentelor tehnice ale cadastrului).
*1) Durata aferentă întocmirii Livrării – „Raport Preliminar” (la care se adaugă refacerea dacă este cazul) se calculează începând cu data intrării în vigoare a contractului de prestări servicii.
*2) Perioada specifică pentru fiecare UAT/sector este prevăzută în contract. Durata aferentă derulării lucrărilor de specialitate se calculează începând cu prima zi lucrătoare după emiterea acceptanței Livrării – „Raport Preliminar”.Durata aferentă actualizării documentelor tehnice în urma soluționării cererilor de rectificare și întocmirea Documentelor tehnice ale cadastrului finale- se calculează începând cu cu prima zi lucrătoare după comunicarea proceselor verbale de soluționare a cererilor de rectificare.

Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara

  1 comentariu la “Articolul 53

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.