Etichetă: anexa 10 cadastru sistematic

Articolul 100

Art. 100 – În cadrul procesului de verificare a acestor lucrări, se vor respecta termenele precizate în specificații. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 88

Art. 88 – În termen de 5 zile de la data primirii notificării aferente etapei 1, Prestatorul are obligația să predea livrabilele prevăzute în Tabelul Livrabile din Specificațiile tehnice, în format analogic, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind… Read more →

Articolul 73

Art. 73 – În această etapă prestatorul predă toate livrabilele prevăzute în Specificațiile tehnice – Tabel Livrabile, numai în format digital, la termenul stabilit în contract, conform graficului de activități, având îndeplinită cerința prevăzută de art. 12 alin. (14) din Lege. Modelul procesului-verbal de predare-primire se regăsește în Anexa nr. 10. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea… Read more →

Articolul 63

Art. 63 – În momentul predării, în prezența reprezentantului Prestatorului, un membru al Comisiei de recepție din cadrul OCPI sau altă persoană desemnată de Șeful Biroului de Înregistrare Sistematică verifică corespondența dintre livrabilele predate și conținutul procesului-verbal de predare-primire și semnează de primire. Procesul verbal de predare-primire se înregistrează în registrul de corespondență în ziua în care Prestatorul a efectuat… Read more →

Articolul 53

Art. 53 – (1) Documentația întocmită pe sectoare cadastrale, se predă în formatele, în numărul de exemplare și cu respectarea celor menționate în tabelul de mai jos: Livrarea – Documente tehnice ale cadastrului finale Nr. crt. Livrabil Format analogic Format digital 1 Cereri de rectificare, contestații, acte, procese verbale, etc. nu .pdf*) 2 Fișierele .cgxml nu .xml*) 3 Registrul cadastral al… Read more →