Articolul 104

Art. 104. –

(1) Documentaţia cadastrală de modificare a limitei/limitelor imobilului conţine:
a) borderou;
b) dovada achitării tarifului;
c) cererea de recepţie/cererea de recepţie şi înscriere;
d) declaraţiile pe proprie răspundere cu privire la identificarea imobilelor măsurate;
e) copiile actelor de identitate, în cazul proprietarilor persoane fizice sau certificatul constatator, în cazul persoanelor juridice;
f) «abrogat» copiile extraselor de carte funciară pentru informare;

g) declaraţia autentică de voinţă între părţi sau hotărârea judecătorească definitivă;
h) «abrogat» inventarul de coordonate al punctelor de staţie şi al punctelor radiate;
i) calculul analitic al suprafeţelor;
j) memoriul tehnic;
k) copiile planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor care sunt supuse modificării limitelor, în situația în care imobilul nu este înscris în sistemul informatic de cadastru și carte funciară;
l) planurile de amplasament şi delimitare ale imobilelor, întocmite pentru fiecare imobil a cărui limită se modifică;
m) «abrogat» planul de încadrare în zonă la o scară convenabilă, astfel încât imobilele să poată fi localizate;
n) «abrogat» fişierul .cpxml.
(2) Operaţiunea cadastrală de modificare a limitei de proprietate se efectuează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) există două sau mai multe imobile învecinate înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
b) imobilele în cauză au cel puţin o latură comună;
c) operaţiunea nu presupune un transfer al dreptului de proprietate şi se vor respecta prevederile legale cu privire la diferenţele de suprafeţe.

Articolul a fost modificat prin ODG 1207/2020.

Articolul 104 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  2 comentarii la “Articolul 104

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.