Articolul 297

Art. 297. –

01/01/2016 – Art. 297. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015
(1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma stabilirii amplasamentelor parcelelor şi realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu situaţia din titlul de proprietate. Proprietarii imobilelor în cauză pot solicita atribuirea diferenţei de suprafaţă, în condiţiile legii.
26/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1608/2016
(2) În cazul în care există imobile înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, suprafaţa acestora nu se va diminua, dacă aceasta nu depăşeşte suprafaţa din titlul de proprietate.
01/01/2016 – Derogare în Regulament din 09/07/2014.
(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în situaţia în care la nivelul unităţii administrativ- teritoriale se constată un deficit de suprafaţă, suprafaţa imobilelor din extravilanul zonelor foste cooperativizate, înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, se va diminua până la limita suprafeţei din titlul de proprietate.
(4) În cazul imobilelor prevăzute la alin. (1), în situaţia în care suprafaţa rezultată din măsurători este mai mare decât suprafaţa din actul de proprietate, diferenţa de teren rămâne la dispoziţia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor şi asupra acestor imobile se înscrie provizoriu dreptul de proprietate în favoarea UAT- ului.
(5) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unui sector cadastral se constată un deficit de suprafaţă şi nu se pot stabili amplasamentele parcelelor, executantul lucrărilor procedează astfel:
26/01/2017 – alineatul a fost introdus prin Ordin 1608/2016.
a) identifică amplasamentele imobilelor înscrise în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;
b) identifică amplasamentele imobilelor neînscrise în sistemul integrat, pe baza titlurilor de proprietate şi a limitelor indicate de titulari, reprezentantul primăriei, alte persoane interesate;
c) stabileşte amplasamentele corectate şi suprafeţele diminuate ale imobilelor pentru încadrarea în suprafaţa măsurată a sectorului cadastral şi solicită acordul titularilor dreptului de proprietate pentru înregistrarea situaţiei cadastrale propuse. Acordul titularilor va fi cuprins în fişa de date a imobilelor, sub forma declaraţiei pe propria răspundere a acestora.
(6) În cazul în care titularii nu sunt de acord cu situaţia propusă, executantul va stabili un singur imobil pentru întregul sector cadastral, pentru care se va deschide o carte funciară a titlurilor de proprietate din sector.
26/01/2017 – alineatul a fost introdus prin Ordin 1608/2016.
(7) Cartea funciară a titlurilor de proprietate va cuprinde la partea I descrierea imobilului şi suprafaţa măsurată, iar la partea a II-a înscrierea titularilor drepturilor de proprietate, conform actelor juridice.
26/01/2017 – alineatul a fost introdus prin Ordin 1608/2016.
(8) Pentru fiecare imobil din titlul de proprietate care intră în compunerea sectorului cadastral se va deschide o carte funciară individuală derivată din cartea funciară a sectorului cadastral, care va conţine la partea I descrierea imobilului şi suprafaţa din actul de proprietate, iar la partea a II-a se va intabula dreptul de proprietate în favoarea titularului conform actelor juridice. În cartea funciară individuală amplasamentul imobilului nu este definit din punct de vedere grafic.
26/01/2017 – alineatul a fost introdus prin Ordin 1608/2016.
(9) Cărţile funciare individuale se vor actualiza cu geometriile imobilelor, în baza acordului unanim al proprietarilor ori, în lipsa acestui acord, pe baza unei hotărâri judecătoreşti definitive.
26/01/2017 – alineatul a fost introdus prin Ordin 1608/2016.

 

Articolul 297 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.