Etichetă: inscriere provizorie in favoarea UAT-ului

Articolul 32

Art. 32 – (1) Prestatorul și cel puțin un reprezentant al unității administrativ-teritoriale identifică proprietarii, posesorii sau alți deținători legali ai imobilelor. (2) Imobilul cu deținător identificat este acel imobil pentru care, după caz: a) dreptul de proprietate este dovedit cu acte juridice; b) posesia este stabilită conform prevederilor din Lege. (3) În cazul în care proprietarul imobilului este identificat,… Read more →

Articolul 342

Art. 342. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 342. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Imobilele ai căror proprietari nu au fost identificaţi se înscriu provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale.   Articolul 342 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 312

Art. 312. – (1) Pentru imobilele ai căror proprietari, posesori sau alţi deţinători legali nu au fost identificaţi, dreptul de proprietate se înscrie provizoriu în favoarea unităţii administrativ-teritoriale. (2) Dreptul de proprietate asupra acestor imobile va putea fi intabulat ulterior, la cererea titularului dreptului de proprietate asupra imobilului, în baza unei documentaţii tehnice care va conţine: 01/01/2016 – alineatul a… Read more →

Articolul 297

Art. 297. – 01/01/2016 – Art. 297. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma stabilirii amplasamentelor parcelelor şi realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu situaţia… Read more →