Etichetă: deficit de suprafata

Articolul 80

Art. 80 – (1) Se verifică dacă fișierele ID.pdf, ce conțin fișele de date ale imobilelor și actele colectate în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru sunt conexate cu fișierele .cgxml. Verificarea celor două tipuri de fișiere se face simultan, prin intermediul aplicației informatice, destinată recepției lucrărilor de înregistrare sistematică. (2) Având în vedere faptul că fișa de date constituie un… Read more →

Articolul 31

Art. 31 – (1) Prestatorul integrează și corelează în fișa de date a imobilului informațiile provenite din toate sursele de date disponibile. (2) Prestatorul generează fișe de date pentru toate imobilele din sectorul cadastral. Fișa de date a imobilului trebuie să conțină informații precum: a) denumirea UAT; b) numărul sectorului cadastral; c) identificatorul imobilului; d) datele de identificare ale deținătorului… Read more →

3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan

3.3.2.2 Stabilirea limitelor imobilelor situate în extravilan Pentru zonele unde există planuri parcelare în format raster, acestea se georeferențiază, iar limitele imobilelor se determină prin vectorizarea planului și se introduc în planul cadastral, în cazul în care reflectă situația din acte și teren. În situația în care nu există planuri parcelare, limitele imobilelor se stabilesc în baza informațiilor obținute de… Read more →

Articolul 297

Art. 297. – 01/01/2016 – Art. 297. – a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (1) În cazul imobilelor situate în extravilan, care au făcut obiectul legilor de restituire a proprietăţilor, dacă la nivelul unei tarlale se constată, în urma stabilirii amplasamentelor parcelelor şi realizării măsurătorilor, un deficit de suprafaţă, suprafaţa fiecărui imobil din tarla se diminuează proporţional cu situaţia… Read more →