Articolul 46

Art. 46. –

(1) Recepţia documentaţiei cadastrale constă în verificarea din punct de vedere tehnic a următoarelor aspecte:
a) serviciul solicitat, raportat la situaţia imobilului, astfel cum rezultă din evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară;
b) corespondenţa categoriei de autorizare cu tipul lucrării executate de persoana autorizată, precum şi verificarea existenţei în baza de date ANCPI a persoanei autorizate care a întocmit documentaţia şi valabilitatea autorizaţiei;
c) corespondenţa semnatarilor declaraţiei pe proprie răspundere, cu titularul dreptului real/deţinătorul imobilului sau creditorul chirografar;
d) corespondenţa dintre elementele tehnice din documentaţie şi documentele ataşate cererii;
e) corespondenţa dintre datele din documentaţia cadastrală în format analogic şi datele din documentaţia în format digital;
14/09/2017 – litera a fost modificată prin Regulament din 21/08/2017
f) modul de utilizare a datelor furnizate de oficiul teritorial pentru realizarea documentaţiei;
g) verificarea geometriei imobilului pe suport ortofotoplan şi alte suporturi cartografice existente în arhiva analogică şi digitală;
h) verificarea corectitudinii încadrării limitelor imobilului cu imobilele existente în baza de date grafică şi dacă s-au utilizat coordonatele imobilelor vecine. Se verifică dacă nu există suprapuneri ale imobilului cu alte imobile înregistrate;
i) verificarea informaţiilor utilizând aplicaţia DDAPT, pentru imobilele care au făcut obiectul restituirii în baza legilor fondului funciar;
01/01/2016 – litera a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015
j) conţinutul tehnic şi forma de prezentare a documentaţiei;
l) corespondenţa între detaliile cadastrale conţinute în planul de amplasament şi delimitare şi cele existente pe ortofotoplan, în cazul constatării diferenţelor se procedează la verificarea în teren;
01/01/2016 – litera a fost modificată prin Anexă din 26/11/2015
m) calitatea şi corectitudinea operaţiunilor, măsurătorilor, calculelor, preciziilor, dacă se consideră necesare;
n) corespondenţa între atributele descriptive şi elementele grafice;
o) localizarea imobilului în baza de date grafică.
(2) După recepţie, dacă imobilul a făcut obiectul legilor proprietăţii, inspectorul comunică persoanei responsabile cu DDAPT, numărul cadastral aferent imobilului, în vederea completării acestuia în aplicaţia DDAPT.
01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015
(3) Oficiile teritoriale efectuează verificări pe teren, cu privire la corectitudinea măsurătorilor şi a modului de întocmire a documentaţiei realizate, prin sondaj sau ori de câte ori se impune.

Articolul 46 - ODG 700/2014 actualizat
Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014

  1 comentariu la “Articolul 46

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.