Articolul 2

Art. 2 –

(1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului, al geodeziei, al topografiei, al fotogrammetriei şi al cartografiei, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 108/2010.

(2) Planul de amplasament este însoţit de următoarele documente:

a) memoriul tehnic, prin care se descrie lucrarea efectuată;

b) planul de încadrare în zonă, în care este individualizat imobilul;

c) extrasul de carte funciară pentru informare, dacă imobilul este înregistrat în cartea funciară;

d) copia adresei, a încheierii instanţei de judecată sau, după caz, a altor documente din care rezultă numirea expertului şi identificarea imobilului care face obiectul expertizei.

(3) Prin imobil, în sensul prezentului regulament, se înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, indiferent de categoria de folosinţă, aparţinând unui proprietar sau mai multor proprietari, în cazul coproprietăţii. Imobilul se identifică printr-un număr cadastral unic şi se înscrie într-o carte funciară.

Articolul 2 din Regulamentul privind avizarea tehnica a expertizelor judiciare efectuate de expertii judiciari în specializarea topografie, cadastru si geodezie

  3 comentarii la “Articolul 2

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.