Etichetă: plan de amplasament

Articolul 2

Art. 2 – (1) Avizarea tehnică a expertizei judiciare constă în recepţia tehnică a planului de amplasament şi delimitare a imobilului ce face obiectul expertizei şi se acordă în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) lit. e) şi ale art. 13 alin. (3) lit. h) din Regulamentul de avizare, verificare şi recepţie a lucrărilor de specialitate din domeniul cadastrului,… Read more →

Articolul 24

Art. 24. – (1) Documentaţia cadastrală se întocmeşte pe suport analogic şi pe suport digital, în formate care permit accesul şi transferul de date. (2) Planul de amplasament şi delimitare se va întocmi: a) în format analogic la o scară convenabilă, între 1:200 – 1:5000; b) în format digital. (3) Releveul se va întocmi în format analogic la o scară… Read more →