Etichetă: achizitor

Articolul 67

Art. 67 – În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării recepției. Comisia de recepție, numită prin ordin al directorului general al ANCPI, întocmește procesul-verbal de recepție a Raportului preliminar, în baza căruia Achizitorul emite Procesul-verbal de acceptanță. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de… Read more →

Articolul 59

Art. 59 – În cazul în care Achizitorul este ANCPI, Raportul preliminar se transmite la ANCPI în vederea efectuării verificării și recepției de către Comisia de recepție, numită prin ordin al directorului general. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciara Read more →

Articolul 58

Art. 58 – În cazul în care Achizitorul este unitatea administrativ-teritorială, ori altă autoritate/ instituție publică, Raportul preliminar se recepționează de o Comisie de recepție constituită la nivel de UAT/ autoritate/ instituție publică, prin decizie a conducătorului respectivei entități. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrarilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor… Read more →

Articolul 57

Art. 57 – (1) Comisia își desfășoară activitatea independent din punct de vedere decizional în ceea ce privește activitatea de verificare și recepție a documentelor tehnice ale cadastrului. (2) În relația cu prestatorul și achizitorul, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară poate utiliza poșta electronică, ca instrument de comunicare oficială. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si… Read more →

Articolul 9

Art. 9 – (1) Informațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară Read more →

Articolul 7

Art. 7 – Obiectivul lucrărilor de înregistrare sistematică îl constituie înregistrarea în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a tuturor imobilelor ce fac obiectul contractelor încheiate cu achizitorul. Anexa la ODG 1/2020 – Regulament privind realizarea, verificarea si receptia lucrărilor sistematice de cadastru si înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară Read more →

3.2.4 Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor

3.2.4 Stabilirea modului de execuţie a lucrărilor Prestatorul stabilește modalitatea de realizare a lucrărilor de înregistrare sistematică, ce include activități precum: – alegerea soluției tehnice pentru execuția lucrărilor, ca urmare a analizării datelor primite și a recunoașterii terenului; – stabilirea resurselor materiale și umane necesar a fi alocate pentru realizarea obiectivelor; – elaborarea programului de execuție a lucrărilor pe etape și tipuri de… Read more →

2.2 Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru

2.2 Informaţii generale necesare realizării lucrărilor sistematice cadastru Informațiile și datele necesare realizării lucrării de înregistrare sistematică a imobilelor la nivel de sectoare cadastrale, sunt puse la dispoziția Prestatorului de către Achizitor, conform prevederilor legale. Aceste informații sunt prezentate în Anexa nr. 1 – Date generale. ANCPI prin intermediul OCPI, pune la dispoziția Prestatorului, care va fi mandatat în scris… Read more →

Termeni, definitii si abrevieri

Achizitor – Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară BI – Buletin de Identitate Birou teritorial – Birou de cadastru şi publicitate imobiliară CF – Carte Funciară .cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru… Read more →