Termeni, definitii si abrevieri

Achizitor – Autoritatea/Instituţia publică ce are calitatea de Autoritate Contractantă în cadrul procedurii de achiziţie a lucrărilor sistematice de cadastru demarate la nivel de sectoare cadastrale
ANCPI – Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
BI – Buletin de Identitate
Birou teritorial – Birou de cadastru şi publicitate imobiliară
CF – Carte Funciară
.cgxml – Structura XML definită de ANCPI pentru reprezentarea datelor tehnice şi juridice (textuale şi grafice) aferente imobilelor, utilizată în realizarea lucrărilor sistematice de cadastrului sistematic
CI – Carte de Identitate
CNP – Cod Numeric Personal
Contract – Atunci când nu este precizat altfel, termenul „contract” folosit în cadrul prezentelor specificaţii tehnice face referire la contractul încheiat între Achizitor şi Prestator în scopul realizării lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară.
CUI – Cod Unic de Înregistrare
DDAPT – Aplicaţia de management pentru titlurile de proprietate care conţine informaţii textuale preluate din titlurile de proprietate emise în baza legilor proprietăţii
Documente tehnice – Documentele tehnice ale cadastrului
H.G. – Hotărârea Guvernului
ID – Identificatorul atribuit imobilului de către Prestator în cadrul lucrărilor sistematice de cadastru. Acesta este unic la nivelul UAT şi reprezintă identificatorul sub care se regăseşte imobilul pe tot parcursul realizării lucrărilor sistematice de cadastru
Imobil – Terenul cu sau fără construcţii, de pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale, care aparţine unuia sau mai multor proprietari şi se identifică printr-un număr cadastral unic Lege – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Nr. cad – Număr cadastral
Nr. top – Număr topografic
OCPI – Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PAD – Documentaţia cadastrală întocmită pentru un singur imobil, cu atribuirea unui singur număr cadastral, conform Legii
Prestator – Persoana fizică sau juridică autorizată de ANCPI conform Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice române, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul României, aprobat prin Ordinul directorului general al ANCPI nr. 107/29.03.2010, cu modificările şi completările ulterioare
Programul Naţional – Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023
Specificaţii tehnice – Specificaţiile de realizare a lucrărilor sistematice de cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară, aplicabile lucrărilor contractate la nivel de sector cadastral, ulterior publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I
UAT – Unitatea administrativ-teritorială
UI – Unitatea individuală din construcţiile de tip condominiu

 

Termeni, definitii si abrevieri - ODG 1427/2017 actualizat
 Ordinul nr. 1427/2017 privind aprobarea Specificaţiilor tehnice de realizare a lucrărilor sistematice de
 cadastru pe sectoare cadastrale în vederea înscrierii imobilelor în cartea funciară

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.