Etichetă: anexe regulament cadastru sistematic

Anexe la Regulamentul privind inscrierea din oficiu a imobilelor in cartea funciara

Anexe la Regulamentul privind realizarea, verificarea și recepția lucrărilor sistematice de cadastru și înscrierea din oficiu a imobilelor în cartea funciară prin Ordinul nr. 1 din 7 ianuarie 2020 Publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din 29 ianuarie 2020. Anexa nr. 1 – PLANUL CADASTRAL   .pdf  .docx Anexa nr. 2 – REGISTRUL CADASTRAL AL IMOBILELOR  .pdf … Read more →

Articolul 8

Art. 8 – Documentele tehnice ale cadastrului care se întocmesc în cadrul lucrărilor de înregistrare sistematică sunt: a) planul cadastral – conținutul planului cadastral este prezentat în Anexa nr. 1; b) registrul cadastral al imobilelor – modelul registrului cadastral al imobilelor este prezentat în Anexa nr. 2; c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor și al altor deținători – modelul opisului… Read more →