Etichetă: consilierul CNC

Articolul 255

Art. 255. – (1) Avizul se emite în două exemplare şi se semnează de către inspectorul oficiului teritorial, respectiv consilierul CNC şi de către inginerul-şef, respectiv coordonatorul comisiei de recepţie din cadrul CNC. 11/01/2017 – alineatul a fost modificat prin Ordin 1550/2016 (2) Avizul este valabil până la expirarea termenului de execuţie a lucrării de specialitate pentru care a fost… Read more →