Etichetă: copii certificate

Articolul 213

Art. 213. – (1) În cazul în care se solicită eliberarea unui extras de carte funciară pentru autentificare, numărul cadastral la care se referă extrasul se indisponibilizează pentru o perioadă de 10 zile lucrătoare, începând cu data, ora şi minutul depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de-a zecea zi lucrătoare. (2) Înăuntrul acestei perioade, nu se vor face înscrieri… Read more →