Etichetă: coproprietari

Articolul 146

Art. 146. – «abrogat» 01/01/2016 – Art. 146. – a fost abrogat prin Anexă din 26/11/2015. Încetarea destinaţiei de folosinţă comună se poate hotărî numai cu acordul tuturor coproprietarilor.   Articolul 146 – ODG 700/2014 actualizat Regulamentul de avizare, receptie si înscriere în evidentele de cadastru si carte funciara din 09.07.2014 Read more →

Articolul 13

Art. 13. – (1) Intabularea sau înscrierea provizorie se efectuează în baza înscrisurilor prevăzute de Legea nr. 7/1996, republicată, art. 888 din Codul civil precum şi a altor înscrisuri prevăzute expres de lege. 01/01/2016 – alineatul a fost modificat prin Anexă din 26/11/2015 (2) În cazul în care, consecutiv emiterii certificatului de moştenitor se încheie şi un act de partaj… Read more →