Etichetă: cunostinta publica

Articolul 13

Art .13 – (1) Informațiile privind începerea lucrărilor de înregistrare sistematică se vor aduce la cunoștința publică de către ANCPI, pe pagina de internet special creată. Anunțul va cuprinde identificarea și reprezentarea grafică a UAT-ului și a sectorului/sectoarelor cadastrale în care se desfășoară lucrările. (2) În vederea publicării anunțului, entitatea interesată comunică OCPI sau ANCPI următoarele documente: a) adresa privind… Read more →

Articolul 16

Art. 16. – (1) Terenurile prevăzute la art. 13, ce fac obiectul licitaţiei, se aduc la cunoştinţă publică de către primarii unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicaţie afişată la sediul acestora şi tipărită în cel puţin două ziare de largă circulaţie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitaţiei. (2) Publicaţiile privind licitaţia vor cuprinde data şi locul desfăşurării… Read more →