Etichetă: executarile silite

Articolul 28

 Art.  28.  – – Art. a fost modificat prin Legea 105/2019 în vigoare din 23/05/2019. (1)  Cererea  de  înscriere  în  cartea  funciară  se  va  depune  la   birourile  teritoriale  ale  oficiului  teritorial  şi  va  fi  însoţită  de  înscrisul  original  sau   de  copia  legalizată  de  pe  acesta,  prin  care  se  constată  actul  sau  faptul  juridic   a  cărui  înscriere  se… Read more →